Mieczysław Radojewski

 

Biogram: ur. 9.12.1929 w Rawiczu, zm. 25.12.2003 we Wrocławiu, historyk sztuki, bibliofil, miłośnik i kolekcjoner ekslibrisów. Szkoły podstawowe ukończył w Rawiczu, w latach 1943-1945 na przymusowych pracach w tartaku, absolwent historii sztuki na KUL w Lublinie (1951-1956). Od 1956 zatrudniony w Gabinecie Grafiki Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu. Od 1969 kustosz dyplomowany, a od 1973 starszy kustosz dyplomowany tamże. W latach 1961-1995 kierownik Gabinetu Grafiki Ossolineum. Od 1995 r. na emeryturze. Jego zasługą było zorganizowanie i powiększenie zbiorów graficznych z 70.000 do 180.000 jednostek inwentarzowych oraz stworzenie wielkiej i nowoczesnej kolekcji ekslibrisu w Ossolineum. Autor i współautor 90 publikacji z zakresu grafiki, rysunku, historii sztuki, miniatur, ekslibrisów i fotografii. Był odkrywcą dwóch polskich najstarszych ekslibrisów medycznych Piotra Wedelicjusza. Był długoletnim jurorem międzynarodowych wystaw ekslibrisów w Malborku, Rawiczu, Ostrowie Wielkopolskim, Gliwicach i Wrocławiu. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Miłośników ekslibrisów we Wrocławiu. Kolekcjonował ekslibris (brak danych o kolekcji) oraz od 1996 bilety wizytowe i wizytówki (zbiór liczył około 5000 eksponatów).

Czas trwania kolekcji: lata 70/80. – koniec lat 90. XX w.

Charakterystyka kolekcji: brak danych

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Halina Pawlikowska, Czesław Kelma, Andrzej Buchaniec, Janusz Tłomakowski, Tadeusz Roman Żurowski, Janusz Halicki, Jerzy Waygart, Czesław Rodziewicz.

Lokalizacja kolekcji: Wrocław

Losy kolekcji: prawdopodobnie przekazał swój zbiór do wrocławskiego Ossolineum. Informacja ta nie jest potwierdzona.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, wizytówki

Bibliografia: J. Halicki, Sylwetki członków Wrocławskiego Koła Miłośników Ekslibrisu: Mieczysław Franciszek Radojewski, historyk sztuki, bibliofil, miłośnik ekslibrisu, „W Kręgu Ekslibrisu” 2002, nr 14, s. 1-7; K. Kenc – Lechowska, Mieczysław Franciszek Radojewski (1929-2003), „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2006, z. 17, s. 340-344; XI Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu. Ostrów Wielkopolski `2005. Katalog, Ostrów Wielkopolski 2005, s. 151.