Zuzanna Rabska

 

Biogram: ur. 22.09.1882 w Warszawie, zm. 23.10.1960 tamże, literatka, recenzentka, tłumaczka, działaczka społeczno-oświatowa, kolekcjonerka ekslibrisów i bibliofilka. Była autorką licznych tekstów literackich dotyczących piękna książki i miłości do niej. W 1910 r. ogłosiła rozprawę „O miłośnikach ksiąg” („Biblioteka Warszawska”). W 1928 r., w 1928 r. opublikowała zbiór wierszy dla dorosłych „Magia książki”, a 1936 dla dzieci pod tym samym tytułem; w latach 1959-1964 we Wrocławiu ukazały się dwutomowe, obszerne jej wspomnienia pt. „Moje życie z książką”; podczas III Zjazdu Bibliofilów Polskich we Lwowie (1928), wygłosiła referat nt. polskich ekslibrisów i sposobów ich kolekcjonowania. Była członkiem warszawskiego przedwojennego Koła Miłośników Ekslibrisów, Związku Literatów Polskich, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie, Towarzystwa Przyjaciół Belgii (współzałożycielka) i polskiego Pen Clubu (współzałożycielka). Odznaczona belgijskim orderem Leopolda II klasy 5 (1929).

Czas trwania kolekcji: zapoczątkowana w 1910 (wg ankiety z 1939 r.) lub 1912 r. (wg wspomnień) – 1944

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów liczyła około 5000 ekslibrisów artystów polskich z XVII-XIX w. (ok. 300) i XX w. (ok. 3700) oraz 1000 pieczątek bibliotecznych XIX-XX w., a także liczne teki ekslibrisowe i graficzne T. Cieślewskiego syna, W. Skoczylasa, J. Mehoffera, F. Siedleckiego, A. Półtawskiego, J. Pochwalskiego, K. Brandla, F. Jabłczyńskiego, J. Toma i S. Mrożewskiego.

Ekslibrisy własne: Rabska posiadała kilka ekslibrisów własnych, wykonanych m.in. przez Edwarda Okunia, Tadeusza Cieślewskiego syna, A. Sperskiego.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: kolekcja spłonęła całkowicie w powstaniu warszawskim (1944)

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Rabska Zuzanna, Dlaczego zbieram exlibrisy?, Warszawa 1939, rkps, w Muzeum Książąt Lubomirskich w ZNiO we Wrocławiu, sygn. VIII-18; „Exlibris” 1920, z. 3, s. 91; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 419; „Nowiny Literackie” 1948, nr 2, s. 4; Z. Rabska, Moje życie z książką. Wspomnienia, Wrocław 1964; PSB, Kraków 1986, t. 29, s. 557-560; Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, szp. 2043; Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945, pod red. S. Lorentza, t. 2, Warszawa 1970, s. 142-143; Polskie kolekcjonerstwo grafiki. Ludzie i instytucje, red. E. Frąckowiak, A. Grochala, Warszawa 2008, s. 224-225; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, Łódź 2010, s. 234-235; T. Suma, „Dlaczego zbieram exlibrisy?”. Motywacje i zbiory przedwojennych kolekcjonerów ekslibrisów na przykładzie archiwalnych dokumentów ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2011, z. 22, s. 187-214.

OKUŃ Edward, P1 trójbarwna 9,7x7,9 cm
OKUŃ Edward, P1 trójbarwna