Wacław Pryt

 

Biogram: ur. ?, zm. w 1979 w Łodzi; łodzianin, członek Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki (lata 70. XX w.). autor artykułów ekslibrisoznawczych.

Czas trwania kolekcji: lata 70. XX w. – 1979

Charakterystyka kolekcji: w 1974 roku posiadał około 500 ekslibrisów współczesnych i dawnych polskich i europejskich. Główne motywy tematyczne: sakralny, urodzin i śmierci, portret słynnych ludzi. Posiadał pełną kolekcję ekslibrisów Antoniego Gołębniaka.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Teofil Jóźwiak, Antoni Gołębniak, Edward Grabowski, Henryk Płóciennik, Zbigniew Dolatowski, Leszek Rózga i samego siebie.

Lokalizacja kolekcji: Łódź

Losy kolekcji: brak danych.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Listy Bibliofilskie. Materiały z działalności łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Łódź 1974, s. 92; Marek Pryt, Michał Kuna, Pamięci Wacława Pryta, Łódź 1979, ss.8.