Zenon Pruszyński

 

Biogram: ur. 1871, zm. 1941 w Krakowie, litograf krakowski, grafik amator, kolekcjoner litografii, plakatu, odznak wojennych, monet polskich, erotyków i ekslibrisów, autor litograficznych ekslibrisów. Członek Towarzystwa Miłośników Zabytków Przeszłości Krakowa, brał czynny udział w inicjatywach kabaretu „Zielony Balonik”.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: brak danych

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Kraków

Losy kolekcji: brak danych

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcjoner litografii, plakatu, odznak wojennych, monet polskich, erotyków i ekslibrisów.

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 256; K. Sokołowska – Grzeszczyk, Lekarze polscy – twórcy i kolekcjonerzy ekslibrisów w latach 1905-1955, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1986, t. 49, s. 30.