Józef Podgóreczny

 

Biogram: ur. 28.10.1900 w Kociubińczykach n. Zbruczem (Ukraina), zm. 23.07.1990 w Bydgoszczy; nauczyciel, bibliotekarz, oficer kampanii wrześniowej, organizator „Domu Książki”. Od 1945 r. mieszkał w Bydgoszczy. Ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Instytucie Pedagogicznym w Wilnie (1939) oraz Kurs Bibliotekarski. W latach 1919-1922 był zawodowym podoficerem Wojska Polskiego, następnie pracował jako nauczyciel Szkoły Powszechnej na Polesiu (1922-1939). W latach 1939-1945 internowany i przetrzymywany w oflago II B i II C. Po wojnie w Spółdzielni „Czytelnik” w Lublinie i Bydgoszczy (1945-1949) oraz ekspozyturze „Domu Książki” w Bydgoszczy (1949-1952), później dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy (1952-1970). Organizator Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Lublinie i Bydgoszczy. Członek Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. Autor licznych publikacji z zakresu bibliotekarstwa oraz historii Bydgoszczy i Kujaw. Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem Za Wojnę Obronną 1939, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznakami branżowymi.

Czas trwania kolekcji: po 1945

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów, założona po wojnie, zawierała ekslibrisy współczesnych twórców radzieckich i polskich oraz biblioteczne.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: brak danych

Lokalizacja kolekcji: Bydgoszcz

Losy kolekcji: brak danych

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Ankieta personalna i biogram w: „Poradnik Bibliotekarza” 1968, nr 5, wkładka s. 19; ttp://www.bydgoszcz.pl/miasto/poznaj_miasto/Bydgoska_Aleja_Zasluzonych.aspx?page=10 [dostęp: 14.12.2010].