Kazimierz Pątek

 

Biogram: ur. 1922, zm. 22.03.2012 w Warszawie; pułkownik dyplomowany, kolekcjoner varsavianów, ekslibrisów i map i planów Warszawy, bibliofil. Zamieszkały w Warszawie. Wybitny varsavianista, członek Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, w latach 1972-2007 prezes Oddziału Żoliborz – Bielany i prezes honorowy, Członek Honorowy Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie.

Czas trwania kolekcji: ok. lat 70 – lata 90. XX w.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zawierała ekslibris polskich twórców, szczególnie o motywie varsavianów, orła i militariów oraz ekslibrisy bibliotek publicznych, muzeów, towarzystw społecznych i kulturalnych oraz domów kultury.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Ryszard Bandosz, Wojciech Ceiślak, Zbigniew Dolatowski, Hanna Głowacka, Krzysztof Kmieć, Zbigniew Ogielski, Czesław Rodziewicz, Bronisław Józef Tomecki, Czesław Woś, Miroslav Blagosević – Bata, Lajos Imre, Zbigniew Kubeczka, Karoly Andrusko, Sandor Solyom, Igor Bodnar, Nikolaj Kaplouchij, Wasilij Leonienko, Wołodimir Taran, Ivan Razborsek, Ivet Kluczkovskaja, Kosa Balint,

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: nie ustalone

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, varsaviana, mapy i plany Warszawy

Bibliografia: „Ex Libris Polski” 1981, z. 1, s. 8; http://tpw.org.pl/ [dostęp: 1.12.2010]. http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,152166,Kazimierz-P%C4%85tek-nekrolog.html [dostęp: 30.10.2012]

Uwagi:

Kobieta w ekslibrisie: z kolekcji Ryszarda Bandosza, Kazimierza Pątka. Katalog wystawy, Warszawa, marzec 1983.

Motywy warszawskie w ekslibrisie z kolekcji Ryszarda Bandosza, Kazimierza Pątka. Katalog wystawy, Warszawa 1999.

Ryszard Bandosz, Kazimierz Pątek, Turystyka i sport w ekslibrisie polskim, Warszawa 1988.