Włodzimierz Pawlak

Biogram:  Włodzimierz Pawlak urodził się 23 marca 1937 roku w Łodzi, ale życie zawodowe i osobiste związał z Warszawą. Pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku. 4 września 1960 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski. Służył w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju  (OPK). 27 października 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.  Przez wiele lat był wykładowcą  akademickim w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, następnie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Odznaczony  został m.in. Krzyżem  Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. 16 października 2000 roku zmarł nagle w Warszawie. Kolekcjoner i popularyzator ekslibrisów, nauczyciel akademicki, bibliofil, popularyzator małej formy grafiki. Autor ponad 200 publikacji historycznych, pedagogicznych i ekslibrisowych.  Za 15 z nich otrzymał nagrody i wyróżnienia. Organizował liczne wystawy ekslibrisów z własnych kolekcji. Swoje zbiory pokazywał na wystawach m. in. w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Lublinie , Radomiu oraz wielu miejscowościach kraju. Uczestniczył w ekspozycjach zbiorowych, w tym tak dużych jak Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Muzeum Zamkowym w Malborku. Członek Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki i Polskiego Towarzystwa Miłośników Ekslibrisu.

Czas trwania kolekcji: 1973 – 2000

Charakterystyka kolekcji:  wielkość kolekcji szacuje się na około 30.000 eksponatów. Kolekcja obejmuje głównie ekslibrisy militarne, szachowe, z motywem orła- godła narodowego, z motywem kobiecym, ekslibrisy muzealne, bibliotek publicznych oraz ekslibrisy kilkunastu polskich i rosyjskich grafików. Szczególnym sentymentem darzył ekslibrisy z motywami jazdy polskiej oraz ekslibrisy lotnicze.

Ekslibrisy własne: Włodzimierz Pawlak posiadał w swoich zbiorach ponad 100 ekslibrisów własnych. Wykonali je znani polscy twórcy ekslibrisów, jak Rajmund Lewandowski, Alfred Gauda, Stanisław Łuckiewicz, Ireneusz Chmurzyński, Ryszard Bandosz, Jan Różański, Klemens Raczak oraz Aleksander Sazonow, Leonid Kuris.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: po śmierci kolekcjonera cała kolekcja jest w posiadaniu jego córki Elżbiety Dębickiej

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia:  Katalog wystawy, Piotrków Trybunalski 1980 „ Motywy Wojskowe w Ekslibrisie Polskim” ze zbiorów Jana Kolka i Włodzimiera Pawlaka;  „W pogoni za pierwszą konną”Warszawa 1995,Wydawnictwo Bellona; Katalog wystawy ,Toruń 1995-„Artyleria- Bóg Wojny”w ekslibrisie w zbiorach płk dr Włodzimierza Pawlaka; „Ex Libris Polski” 1981, z. 1, s. 8; Motywy wojskowe w exlibrisie polskim ze zbiorów Włodzimierza Pawlaka i Jana Seroki, Radom 1977.

****

Biogram przygotowała Elżbieta Dębicka

****