Zbigniew Osenkowski

 

Biogram: ur. 29.09.1943 w Zagórzu, współczesny kolekcjoner i twórca ekslibrisów, grafik, publicysta, działacz kultury, z zawodu projektant pojazdów mechanicznych, emeryt, fotograf, malarz, podróżnik. Założyciel Sanockiej Galerii Ekslibrisów. Magister inżynier, absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Studium Wzornictwa Przemysłowego na warszawskiej ASP (1974). Zawodowo pracował jako specjalista konstruktor, stylista w biurze konstrukcyjnym oraz na wielu stanowiskach kierowniczych w fabryce autobusów AUTOSAN SA w Sanoku. Projektował liczne znaczki i karty pocztowe, sztandary, medale, odznaki, tablice pamiątkowe. Uczestniczył w około 200 wystawach ekslibrisów, autor licznych artykułów i przyczynków. Wyróżniony licznymi odznaczeniami, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (1985), Złotym Krzyżem Za Zasługi Dla ZHP (1992), odznakami: Zasłużony Działacz Kultury (1985), Zasłużony Dla Sanoka (1988 i 1998), Odznaką Za Opiekę Nad Zabytkami (1988), Za Zasługi Dla Województwa Krośnieńskiego (1989), Srebrną Odznaką Honorową Ligi Ochrony Przyrody (1990) i in.

Czas trwania kolekcji: 1980 – nadal

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów założona w 1980 r., obecnie liczy około 3.000 eksponatów. Kompletowana przy pomocy wymiany między twórcami. Złożona z ekslibrisów twórców polskich i obcych, szczególnie ukierunkowana na motywy Jan Paweł II, drewniana architektura sakralna, kobieta, koń i żeglarstwo. Kolekcja jest w pełni skatalogowana.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Krzysztof Kmieć, Kazimierz Zbigniew Łoński, Bohdan Rutkowiak, Zbigniew Osenkowski

Lokalizacja kolekcji: Sanok

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach kolekcjonera

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera; Ekslibris Zbigniewa Osenkowskiego. Katalog, Sanok 1997; Kobieta w ekslibrisie z kolekcji Zbigniewa Osenkowskiego. Katalog, Sanok 2003; Koń w ekslibrisie z kolekcji Zbigniewa Osenkowskiego. Katalog, Sanok 2004; Zbigniew Osenkowski. Ekslibrisy, Łódź 2008; http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Osenkowski [dostęp: 20.11.2010].