Ossowski Kazimierz Janusz

 

Biogram: daty życia nie znane; zamieszkały przed 1939 r. w Warszawie, bibliofil, heraldyk, kolekcjoner medali, ekslibrisów, monet, medalików dewocyjnych i książek o tematyce heraldycznej.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: brak danych

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: autor nieznany

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: nieznane

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcjoner medali, ekslibrisów, monet, medalików dewocyjnych i książek o tematyce heraldycznej.

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 410-411.