Józef Ondrusz

 

Biogram: ur. 18.03.1918 w Darkowie (Czechy), zm. 27.05.1996 tamże, z pochodzenia Polak, etnograf, pedagog, dziennikarz; kolekcjoner ekslibrisów i żywych tekstów etnograficznych. Popularyzator ekslibrisów. Absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Śląskiej Ostrawie (1933-1937). Członek ZHP w Czechosłowacji. Pracował w polskich szkołach w Karwinie i Darkowie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1939).

Czas trwania kolekcji: lata 70. – 90. XX w.

Charakterystyka kolekcji: Ondrusz posiadał kilkutysięczny zbiór ekslibrisów o motywach folklorystycznych, ludycznych, czeskich i polskich.

Ekslibrisy własne: Ondrusz posiadał ponad 30 własnych ekslibrisów

Lokalizacja kolekcji: Darkow (Czechy)

Losy kolekcji: Przed śmiercią dążył do przekazania kolekcji któremuś muzeum. Losy zbioru nie są znane.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: J. Golec, Ekslibrisy na Śląsku Cieszyńskim, „Ex Bibliotheca” 2000, nr 1(3), s. 12; http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ondrusz [dostęp: 22.11.2010].

Wojciech Jakubowski, C2, 1967
Wojciech Jakubowski, C2, 1967