Stanisław Niewitecki

 

Biogram: ur. 26.04.1904 w Gołańczy, zm. 05.01.1969 w Bydgoszczy; numizmatyk, kolekcjoner ekslibrisów, starych książek i ceramiki. Absolwent Miejskiej Szkoły Handlowej w Bydgoszczy. Praktykę zawodową odbywał przed wojną w Banku Ludowym w Gołańczy. Od 1922 r. pracował w Banku Stadthagena Sp. Akc. w Bydgoszczy, a po upadku banku w 1932 r. został jego likwidatorem, pełniąc aż do roku 1939 funkcję zarządcy jego masy konkursowej. W 1937 roku zorganizował w Bydgoszczy pionierską wytwórnię chleba szwedzkiego (Knäckebrot), pod nazwą „Chleb Szwedzki, S-ka z o. o.”, produkującą 6 gatunków sucharów, m.in. chleb Grahama, głównie dla marynarki polskiej. Wytwórnię prowadził Niewitecki do września 1939 r. W latach 1938 – 1939 pełnił funkcję dyrektora fabryki „Kauczuk” w Bydgoszczy. Po wojnie pracował w wielu przedsiębiorstwach. Zawodowo pozostał czynny do 1960 r., kiedy to ze względu na stan zdrowia przeszedł na rentę. Był jednym z założycieli w 1935 r. Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy oraz w 1954 r. Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, w latach 1960-1969 jego prezes. Równocześnie brał czynny udział w działalności Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego i Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Jako członek Rady Bibliotecznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy położył duże zasługi w rozwoju Kół Przyjaciół Biblioteki. Był inicjatorem odbudowy pomnika Henryka Sienkiewicza.

Czas trwania kolekcji: kolekcjonowanie ekslibrisów zaczął na początku lat 60. XX w. i kontynuował do śmierci (1969).

Charakterystyka kolekcji: Ozdobą jego kolekcji był zbiór ponad 300 ekslibrisów dawnych (XVI-XVIII w.). kolekcja obejmowała ponadto zbiór ekslibrisów polskich artystów z XIX-XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Wojciech Łuczak, Ryszard Krzywka

Lokalizacja kolekcji: Bydgoszcz

Losy kolekcji: Kolekcję w całości przejął w 1990 r. Zygmunt Gontarz.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, monety

Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera; „Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne”, XI.1999; http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Niewitecki [dostęp 22.10.2010]; http://ptn.bydgoszcz.prv.pl/ [dostęp 22.10.2010]; http://www.numipedia.pl [dostęp 22.10.2010].

Ryszard Krzywka, X2, 1962
Ryszard Krzywka, X2, 1962