Michałowski Przemysław

 

Biogram: ur. 1913 w Poznaniu, data śmierci nie ustalona. Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu (do 2000 r.). Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki.

Czas trwania kolekcji: po 1945 r.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów liczyła 20.000 eksponatów. Najstarsze ekslibrisy pochodziły z XVII wieku i były to ekslibrisy rodów książęcych: Załuskich, Lubomirskich i Czartoryskich.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Maria Dolna, Wojciech Łuczak, Czesław Kelma, Irena Jarzyńska

Lokalizacja kolekcji: Poznań

Losy kolekcji: W 2008 r. kolekcja została przekazana w całości przez rodzinę Michałowskich do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Gazeta Wyborcza. Poznań, 10-11 maja 2008, s. 2; Ekslibris dla bibliotek miasta Poznania i województwa poznańskiego. Wystawa pokonkursowa,  Poznań 1988; 17 eklibrisów członków WTPK, Poznań 1980; Ekslibrisy wielkopolskie, Poznań 1958; http://lib.amu.edu.pl [dostęp: 20.10.2011].

Czesław Kelma, P1, 1973
Czesław Kelma, P1, 1973