Rudolf Mękicki

 

Biogram: ur. 8.04.1887 we Lwowie, zm. 21.08.1942 tamże; bibliofil, medalier, heraldyk, historyk sztuki i muzeolog, twórca i kolekcjoner ekslibrisów. Absolwent seminarium nauczycielskiego we Lwowie oraz jako wolny słuchacz Uniwersytetu Lwowskiego. Był pierwszym twórcą polskiego ekslibrisu numizmatycznego (1910). Projektował również wzory akcji i obligacji, banknoty miejskie, monety, okładki książek, dyplomy, odznaki, medale i afisze. W latach 1914-1918 służył w wojsku austriackim, od 1914 w niewoli, z której powrócił w 1919 r. W latach 1919-1921 w wojsku polskim. Od 1921 r. do 1942 r. kustosz Muzeum Narodowego im. Króla Jana III we Lwowie oraz w latach 1930-1932 wykładowca historii pisma i heraldyki na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej. W latach 1939-1942 dyrektor naukowy Republikańskiego Muzeum Historycznego we Lwowie. Od 1925 r. skarbnik Towarzystwa Miłośników Książki we Lwowie. W 1932 współzakładał Związek Numizmatyków Lwowskich (do 1939 skarbnik i sekretarz). Członek Towarzystwa Bibliofilów Lwowskich. Redaktor „Zapisków Numizmatycznych” (do 1939). Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów liczyła około 5.000 ekslibrisów heraldycznych, lwowskich i dawnych.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Rudolf Mękicki, Stanisław Mękicki, Józef Goldman, Stanisław Zgaiński,

Lokalizacja kolekcji: Lwów

Losy kolekcji: Po śmierci kolekcjonera pozostała w posiadaniu rodziny. Zbieractwo kontynuowała jego żona, Julia Mękicka.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy. Posiadał także bogatą kolekcję grafiki polskiej, książek (około 2000) i polskich monet (ponad 300) oraz medali okolicznościowych z XVII-XX w. (około 500). Kolekcjonował także medaliki dewocyjne, amulety, krzyże, lwowskie odznaki wojenne.

Bibliografia: R. Mękicki, Medale grunwaldzkie, Lwów 1911; B. Janusz, Zbiory Rudolfa Mękickiego, „Ziemia” 1912, nr 21; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 426; J. Mękicki, Ex librisy numizmatyczne Rudolfa Mękickiego, „Łódzki Numizmatyk: 1978, nr 1-4 (129-132), s. 76-78.; Tenże, Rudolf Mękicki (1887-1942), „Łódzki Numizmatyk” 1976/1977, nr 1-4 (121-128), s. 106-109; S. Bulkiewicz, Rudolf Mękicki 1887-1942. Patron sanockich numizmatyków, Sanok 1997; W. Gębczyk, Rudolf Mękicki prekursor polskiego ekslibrisu numizmatycznego, Kraków 1992; M. Grońska, Wystawa ekslibrisów Rudolfa Mękickiego w Warszawie, „Ex Bibliotheca” 2002, nr 1(7), s. 10-13.

Stanisław Zgaiński, X2, 1938
Stanisław Zgaiński, X2, 1938

Uwagi:

 W zbiorach Ossolineum we Wrocławiu (Dział Rękopisów, rękopisy akcesyjne) znajdują się:

Akc. 44/10. Rudolf Mękicki: „Katalog ekslibrisów wykonanych przez Rudolfa Mękickiego we Lwowie w latach 1910-1942”.
1942. Maszynopis.