Leopold Méyet

 

Biogram: ur. 1850 w Warszawie, zm. 27.01.1912 tamże; teoretyk prawa, adwokat, kolekcjoner ekslibrisów i pamiątek romantyzmu, bibliofil, literat i filantrop. Pochodził z zasymilowanej rodziny żydowskiej. Absolwent Wydziału Prawa Szkoły Głównej Warszawskiej. Dyplom obronił w 1870 r. na Uniwersytecie Cesarskim w Warszawie. Autor licznych tekstów społecznych i kulturalnych. Znany badacz romantyzmu, zwłaszcza literatury. Zbierał i opracowywał chopiniana. Wszystkie swoje zbiory zapisał w testamencie miastu Warszawa.

Czas trwania kolekcji: Kon. XIX w – 1912

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów obejmowała 335 eksponatów z XVII-XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: K. Mordasiewicz (1907).

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: kolekcja ekslibrisów w 1915 roku trafiła w całości do Muzeum Narodowego w Warszawie (d. Muzeum Sztuk Pięknych).

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy. Zbierał i opracowywał chopiniana.

Bibliografia: Muzeum naszej epoki romantycznej. Zbiory p. L. Méyeta, „Życie i Sztuka”, dodatek do „Kraju” styczeń 1905; P. Czyż, Kolekcje ekslibrisów polskich przekazane w pierwszej połowie XX wieku do Muzeum Narodowego w Warszawie [w:] Polskie kolekcjonerstwo grafiki. Ludzie i instytucje, red. E. Frąckowiak, A. Grochala, Warszawa 2008, s. 42-49, 222-223; R. Łyczynek, Adwokat – literat – bibliofil. Leopold Méyet (1850-1912), „Palestra. Organ Naczelnej Rady Adwokackiej” 1966, nr 9, s. 69-74.

dla Leopolda Meyeta
a.n., L barwna, przed 1910