Mieczysław Mazurkiewicz

 

Biogram: ur. 16.03.1927 r. w Czortkowie, zm. 11.06.1985 we Wrocławiu; wrocławski kolekcjoner, bibliotekarz, nauczyciel. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Dyplom otrzymał ze specjalności bibliotekarskiej. Przez całe życie zawodowe pracował na rzecz wrocławskiego bibliotekarstwa – w Miejskiej Bibliotece Publicznej (1948–1952), Państwowym Liceum Bibliotekarskim jako nauczyciel (1952-1959) i jako kierownik w Miejskiej Bibliotece Publicznej (1962 – 1985), a także jako konsultant w Państwowym Ośrodku Korespondencyjnego Kształcenia Kadr Bibliotekarskich, nauczyciel w Państwowym Studium Nauczycielskim i wykładowca w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W dziedzinie ekslibrisu położył nie przecenione zasługi w jego popularyzacji, był członkiem Koła Miłośników Ekslibrisu we Wrocławiu (w latach 1980-1985 przewodniczący), współredaktorem „W Kręgu Ekslibrisu”, autorem ponad 40 wystaw ekslibrisów bibliotek publicznych. Autor wzorcowych katalogów ekslibrisów bibliotek publicznych (5 edycji). Współtwórca Towarzystwa Miłośników Książki we Wrocławiu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Czas trwania kolekcji: okres powojenny – do 1985

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów obejmowała głównie ekslibrisy bibliotek i muzeów w Polsce oraz twórców wrocławskich i dolnośląskich. Stan: około 5000 eksponatów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Jan Hasso – Agopsowicz, Tadeusz Roman Żurowski,

Lokalizacja kolekcji: Wrocław

Losy kolekcji: Po śmierci kolekcjonera jego kolekcja uległa rozproszeniu.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Mieczysław Mazurkiewicz (1927-1985), „Książka i Czytelnik” 1986, nr 1, s. 49-56; E. Jabłońska, Mieczysław Mazurkiewicz. W 70. rocznicę urodzin, „W Kręgu Ekslibrisu” 1997, nr 5, s. 5-6; E. Marczewska – Stadowa, Mieczysław Mazurkiewicz, „Roczniki Biblioteczne” 1986, z. 1-2, s. 551-554; Komunikat TPK 1985/1986, s. 39-40; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, Warszawa 2000, s. 107.

Jan Hasso – Agopsowicz, X3, 1980
Jan Hasso – Agopsowicz, X3, 1980