Marczak Michał

 

Biogram: MARCZAK MICHAŁ, właśc. Marczak – Oborski, ur. 20.09.1886 w Grywałdzie, zm. 18.11.1945 w Dzikowie; historyk, etnograf, bibliotekarz, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów i opraw książkowych. Autor prawie trzydziestu rozpraw z historii Dzikowa i Tarnobrzegu. Absolwent geografii i historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1908-1913), w 1929 doktoryzował się tamże. Pracował w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (1910-1913) i Bibliotece Akademii Umiejętności. W 1913 r. objął stanowisko kustosza biblioteki J.Z. Tarnowskiego w Dzikowie (do 1930). W latach 1930-1935 katalogował księgozbiory K. Twardowskiego w Weleśnicy i archiwum S. Potockiego w Małuszynie. W latach 1935-1939 przebywa w Warszawie i pracuje jako urzędnik ministerialny. Członek Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie,

Czas trwania kolekcji: zapoczątkowana na początku lat 30. XX w. – 1944

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów obejmowała prawie 1.000 ekslibrisów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Dzików

Losy kolekcji: kolekcja uległa zniszczeniu w 1944 roku.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Dlaczego zbieram exlibrisy? Ankieta, Warszawa 1939, Muzeum Książąt Lubomirskich ZNiO we Wrocławiu, sygn. VIII-14; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 567-568; A. Baran, Bibliotekarz z Dzikowa – dr Michał Marczak, Sandomierz 1996; T. Suma, „Dlaczego zbieram exlibrisy?”. Motywacje i zbiory przedwojennych kolekcjonerów ekslibrisów na przykładzie archiwalnych dokumentów ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2011, z. 22, s. 187-214.