Władysław Łukomski

 

Biogram: data urodzenia nie ustalona, zm. 1943, mieszkał w Leningradzie, później w Moskwie, dyrektor Archiwum Heroldii przy Senacie w Leningradzie.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów obejmowała niemal wyłącznie ekslibrisy heraldyczne polskie i rosyjskie. Liczyła około 2.000 ekslibrisów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Leningrad, Moskwa

Losy kolekcji: kolekcja w całości spłonęła w 1943 r.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949, s. 11.