Romuald Mariusz Łuczyński

 

Biogram: ur. 1953; zamieszkały we Wrocławiu, współczesny kolekcjoner ekslibrisów, turysta, dziennikarz, fotograf. Absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany w dziedzinie historii powszechnej i Polski XIX-XX wieku i historii Śląska, w latach 2004-2012 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Profesor Wyższej Szkoły Bankowej Wrocławiu. Członek Rady Wydziału i Senatu WSB w latach 2015-2019. Od 2013 r. członek Rady Programowej Fundacji Księżnej Daisy von Pless w Wałbrzychu i Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Od marca 2001 r. redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma „Sudety. Przyroda. Kultura. Historia”.

Współzałożyciel Koła Miłośników Ekslibrisów we Wrocławiu, twórca i pierwszy redaktor czasopisma „W Kręgu Ekslibrisu”. Autor licznych artykułów historycznych i turystycznych oraz publikacji książkowych. Członek Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.

M. Łuczyński zorganizował kilkadziesiąt wystaw dawnej książki, grafiki i ekslibrisów z własnych zbiorów, oglądanych nie tylko w Polsce, także w Luksemburgu i Niemczech. Autor wystaw fotograficznych przedstawiających głównie dolnośląskie rezydencje i sudeckie krajobrazy, wystawianych m.in. we Wrocławiu (1997, 1999, 2000, 2008, 2010, 2016), Jeleniej Górze (2000), Legnicy (1998, 2006), Katowicach (1997), Kłodzku (2007), a także w pałacach w Warmątowicach (1999) i Trzebieszowicach (2002).

Ogłaszał artykuły historyczne m.in. w „Karkonoszach”, „Śląskich Zeszytach Krajoznawczych”, „Na szlaku”, „Spotkaniach z Zabytkami”, „Rezydencjach”. Autor artykułów naukowych m.in. w „Roczniku Jeleniogórskim”, kwartalniku „Silesia Nova”, „Śląskim Kwartalniku Historycznym Sobótka”, „Orbis Linguarum”, „Nowej Kronice Wałbrzyskiej” i opracowaniach zbiorowych, m.in. w serii „Kultura uzdrowiskowa w Europie”.

W ostatnich latach opublikował m.in. książki: Zamki, dwory i pałace w Sudetach, Legnica 2008 (II wyd. poprawione, zmienione, uzupełnione, Legnica 2016), Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945-1991, Wrocław 2010; Rezydencje i majątki szlacheckie w powiecie legnickim do 1945 roku, Wrocław 2012, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach czeskich. Sudety Zachodnie i Środkowe, Wrocław 2012, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach czeskich. Sudety Wschodnie, Wrocław 2015, Uzdrowiska sudeckie w latach 1945-1950, Wrocław 2015, Krajobraz kulturowy rejonu Kotliny Jeleniogórskiej, Wrocław 2015 [współautorzy: P. Migoń i P. Napierała], Uzdrowiska sudeckie w latach 1951-1966. Sudety Zachodnie, Wrocław 2016, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich. Sudety Zachodnie, Wrocław 2016, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich. Sudety Środkowe, Wrocław 2017, Uzdrowiska Sudetów Środkowych i Przedgórza Sudeckiego w latach 1951-1966, Wrocław 2017, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich. Sudety Wschodnie i Przedgórze Sudeckie, Wrocław 2018, W dni bezciastkowe lody tylko owocowe. Gastronomia wrocławska w latach 1945-1956, Wrocław 2018, Uzdrowiska na ziemi kłodzkiej w latach 1951-1966, Wrocław 2019, Gastronomia wrocławska w czasach małej stabilizacji (1957-1970), Wrocław 2020.

Czas trwania kolekcji: od 1977 r. do połowy lat 90. XX w.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów tworzona od 1977 r. do połowy lat 90., kiedy R. Łuczyński wycofał się z czynnego zbieractwa. Specjalistyczna, obejmowała ekslibrisy militarne, wojskowe, historyczne, heraldyczne i patriotyczne.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Vulnis Resnis, Jerzy Różański, Ryszard Baloń

Lokalizacja kolekcji: Wrocław, Jelenia Góra

Losy kolekcji: cały swój zbiór Łuczyński podarował w 2007 r. Legnickiej Bibliotece Publicznej.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Heraldyka – orzeł – militaria w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Romualda M. Łuczyńskiego z cyklu „Muzeum i Kolekcjonerzy”, Wrocław 1981; R.M. Łuczyński, Tropami śląskiego dziedzictwa, Wrocław 2000, 4 strona okładki; http://www.sudety.ig.pl/webcm/redakcja?makePrintable=1 [dostęp: 07.09.2010]; http://www.potral.legnica.eu/arch/www.legnica.um.gov.pl/pl/site/aktualnosci2007 [dostęp: 26.10.2009]; http://www.sudety.ig.pl/webcm/redakcja?makePrintable=1 [dostęp: 07.09.2010]; materiały biograficzne otrzymane od R.M. Łuczyńskiego (sierpień 2021).

Jerzy Różański, X3, 1982
Jerzy Różański, X3, 1982