Stanisław Lisowski

 

Biogram: ur. 1.01.1880 w Wilnie, zm. 5.10.1964 w Toruniu, bibliotekarz, archiwista, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów i starych książek. Absolwent prawa i filologii słowiańskiej na Uniwersytecie w Petersburgu i kursów bibliotekarskich w Moskwie. Po studiach pracował jako bibliotekarz w Oddziale Słowiańskim Biblioteki Akademii Nauk w Petersburgu (1911-1922), Archiwum Państwowym w Lublinie (1922-1927), Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie (1928-1945), Książnicy Miejskiej w Toruniu (1945) i ostatecznie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu (od 1945 do emerytury). Członek polskiej delegacji w Komisji Rewindykacyjnej w Moskwie (1922), prezes Towarzystwa Bibliofilów w Toruniu (1947-1950). Autor licznych katalogów zbiorów i publikacji bibliologicznych. Odznaczony Medalem Niepodległości (1938), Złotym Krzyżem Zasługi (1948), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1958) oraz Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury (1948).

Czas trwania kolekcji: nie ustalony

Charakterystyka kolekcji: posiadał liczącą ok. 3.000 eksponatów kolekcję ekslibrisów polskich, niemieckich, litewskich i rosyjskich od XVII do XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Gracjan Achrem – Achremowicz,

Lokalizacja kolekcji: Toruń

Losy kolekcji: Po jego śmierci część kolekcji ekslibrisów i książek zakupiła Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, a pozostałą część Antykwariat Naukowy w Bydgoszczy.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: „Przegląd Biblioteczny” 1964, s. 272; „Bibliotekarz” 1965, s. 32; I. Voisé – Maćkiewicz, Ekslibris toruński, „Zeszyty Naukowe UMK. Nauki humanistyczno – społeczne 1968. Nauka o Książce” 1968, z. 5, s. 49; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 521; K. Przybyszewski, Stanisław Lisowski – bibliotekarz, archiwista, kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu [w:] Kustosze zbiorów specjalnych. Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych, Warszawa 2004, s. 32-36;

http://www.bibliofile.torun.pl/prezesi.html [dostęp: 20.09.2010].