Halina i Antoni Liske

 

Biogram: daty życia nie znane; lwowskie i poznańskie przedwojenne małżeństwo kolekcjonerów i bibliofilów. Przed 1939 r. posiadali znaczną bibliotekę z zakresu numizmatyki i historii sztuki oraz kolekcjonowali antyczne meble, makaty, dywany, medaliony, wojskowe plakietki z XVIII-XX w. i ekslibrisy.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja zawierała ekslibrisy polskie i obce z okresu XIX i XX w. Liskowie w swoich zbiorach posiadali kompletne prace K. Chudzińskiego, C. Makowskiego, J. Wysockiego i innych.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: artysta nieustalony

Lokalizacja kolekcji: Lwów, Poznań

Losy kolekcji: nie ustalone

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: antyczne meble, makaty, dywany, medaliony, wojskowe plakietki z XVIII-XX w. i ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 114-115.

Rudolf Mękicki, P1, 1918
Rudolf Mękicki, P1, 1918