Jan Kwolek

 

Biogram: ur. 13.12.1885 w Kraczkowej, zm. 20.05.1958 w Przemyślu, ksiądz polsko-katolicki, doktor teologii, przemyski przedwojenny kolekcjoner i bibliofil. Absolwent Seminarium Duchownego w Przemyślu. Wykładowca w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. Dyrektor Archiwum Diecezji Przemyskiej. Członek Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu. Przed 1939 r. posiadał bibliotekę z zakresu historii, prawa kanonicznego, teologii, sztuki i krajoznawstwa oraz kolekcjonował polskie mapy, ryciny i ekslibrisy polskie z okresu XIX i XX w.

Czas trwania kolekcji: po 1945 r.

Charakterystyka kolekcji: gromadził ekslibrisy polskie z okresu XIX i XX w. Kolekcja znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu (liczy około 450 ekslibrisów) wraz z kolekcją grafik europejskich ks Kwolka (ponad 1000 rycin od XV-XX w). 

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: ekslibris własny ks. Kwolka wykonał Stanisław Jakubowski w kilku wersjach kolorystycznych.

Lokalizacja kolekcji: Przemyśl

Losy kolekcji: kolekcja znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu. 

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, grafika europejska

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 392; Kalendarium ważniejszych wydarzeń i rocznic w 2010 roku. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Rzeszów 2009, s. 27; http://www.biblioteka.przemysl.pl/wydawnictwa/towarzystwa/towhist.htm [dostęp: 6.12.2010]; informacje otrzymane z Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu we wrześniu 2018 r.

Stanisław Jakubowski, P1, 1918
Stanisław Jakubowski, P1, 1918