Ludwik Królikowski

 

Biogram: ur. 1883, zm. 1.08.1944 w Warszawie; typograf, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów. Absolwent i profesor Szkoły Graficznej Miejskiej w Warszawie.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne – 1944

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów tworzona przed II wojną światową i w czasie okupacji. Wyspecjalizowana, zawierała ok. 1.000 ekslibrisów głównie drukarskich, typograficznych i bibliofilów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: brak danych

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: Kolekcja w całości zniszczona w 1944 r.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949, s. 13.