Jerzy Kram

 

Biogram: ur. 1916 w Sosnowcu, zm. 1995 tamże, pedagog, nauczyciel, kolekcjoner ekslibrisu i ekslibrisista. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1939). W czasie wojny pracował jako nauczyciel w podziemnym Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik powstania 1944 r. W 1945 wraca do rodzinnego Sosnowca i podejmuje pracę pedagoga w Szkole Ogólnokształcącej. Od 1948 r. kształci nauczycieli. Twórca i organizator Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych. Autor ponad 200 publikacji pedagogicznych oraz „Almanachu ekslibrisu polskiego” wydanego w 1948 r. w maszynopisie na prawach rękopisu.

Czas trwania kolekcji: lata 40. – 70. XX w.

Charakterystyka kolekcji: brak danych

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Stanisław Töpfer, Jerzy Kram, Barbara Jarnuszkiewiczówna, Stanisław Mękicki, Adam Młodzianowski, Stefan Mrożewski, Konstanty Maria Sopoćko, Stanisław Topfer, Kazimierz Wiszniewski, Marek Brudnicki, Jerzy Jarnuszkiewicz,

Lokalizacja kolekcji: Sosnowiec

Losy kolekcji: nie ustalone

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: http://www.sosnowiec.pl/strefa_rozrywki/artykuly/k1,96,zakochaj_sie_w_sosnowcu/k2,110,slawni_sosnowiczanie/id,133,kram_jerzy.html [dostęp: 26.05.2010]; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

Jerzy Jarnuszkiewicz, X2, 1944
Jerzy Jarnuszkiewicz, X2, 1944