Kotowski Feliks

 

Biogram: ur. 27.10.1898 w Wiżajnach (suwalskie), zm. 24.11.1972 w Warszawie; bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów, księgarz i bibliotekarz. Pracował w różnych zawodach: w Komorze Celnej w Warszawie i Piotrogrodzie (1913-1915), w wojsku rosyjskim i polskim (1915-1918), jako instruktor w Szkole Podchorążych w Warszawie (1918-1922), następnie jako podreferendarz w Ministerstwie Spraw Wojskowych (1922-1928). W 1928 otrzymał przeniesienie do Rembertowa, gdzie prowadził tamtejszą bibliotekę Centrum Wyszkolenia Piechoty. Absolwent szkoły oficerskiej w Warszawie (1917), Państwowej i Komunalnej Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie (1928) oraz Kursu Bibliotekarskiego w Instytucie Oświaty Pracowniczej (1938). W latach II wojny światowej zajął się szkoleniem kadr AL. I AK, za co został wywieziony do obozu pracy we Wrocławiu (08.1944). W 1945 powrócił do Warszawy, gdzie od 1947 prowadził antykwariat i księgarnię. Członek Towarzystwa Przyjaciół Książki i Koła Miłośników Ekslibrisu (od 1961). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1938).

Czas trwania kolekcji: po 1945 roku

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zbierana po wojnie, wielkości około 900 ekslibrisów polskich.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: W 1974 została sprzedana przez wdowę Antykwariatowi Naukowemu w Bydgoszczy i rozprzedana.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: „Księgarz” 1975, nr 1-2, s. 85; „Życie Warszawy” 1972, nr 284, s. 7; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa – Łódź 1986, s. 104.