Józef Korzeniowski

 

Biogram: ur. 1.10.1863 w Puławach, zm. 28.02.1921, Ryga; historyk, archiwista, bibliotekarz krakowski. Ukończył studia historyczne na UJ w Krakowie, gdzie w 1884 roku doktoryzował się. W latach 1886-1888 brał udział w polskiej ekspedycji naukowej do Archiwum Watykańskiego, po powrocie zatrudniony był w Archiwum i wydawnictwie Akademii Umiejętności w Krakowie (1888-1891). Od 1891 roku wysyłany do zbadania archiwów w Szwecji, Petersburgu, Konstantynopolu i na Węgrzech oraz w Paryżu. Był autorem licznych prac naukowych i badawczych. W latach 1896-1905 kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, a od 1905 kustosz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Od 1919 naczelnik (pierwszy) Wydziału Bibliotek państwowych przy MWRiOP. Zmarł nagle w Rydze podczas podróży służbowej. Jego księgozbiór przekazano do zbiorów Biblioteki narodowej w Warszawie oraz Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy.

Czas trwania kolekcji: 1.II.1913 – 1919

Charakterystyka kolekcji: ekslibrisy polskie, głównie krakowskich twórców z XIX i XX w. (do 1919).

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: autor nieznany

Lokalizacja kolekcji: Kraków

Losy kolekcji: kolekcjonowane ekslibrisów J. Korzeniowski zaczął będąc pracownikiem Biblioteki Jagiellońskiej. Na pudle napisał: „zacząłem zbierać 1 lutego 1913 roku. Gdy dojdzie do kilkuset sztuk, ofiarować Bibliotece Jagiellońskiej. JK”. W 1919 r. całą kolekcję licząca 400 ekslibrisów przekazał Bibliotece. Nieopracowana, znajduje się tam do dziś.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, książki.

Bibliografia: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 444-445; Piotr Hordyński, Kolekcja ekslibrisów w Bibliotece Jagiellońskiej, „Czekając na tytuł” 1994, nr 2, s. 5.