Zdzisław Konicki

 

Biogram: ur. 25 stycznia 1925 w Łodzi, zm. 14 stycznia 1999 w Łodzi, archiwista i konserwator zbiorów archiwalnych Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi, współzałożyciel i wieloletni zasłużony działacz Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, przewodnik po Łodzi, miłośnik historii i zabytków Łodzi, publicysta, regionalista, działacz społeczny. Odznaczony Honorową Odznaką m. Łodzi oraz Odznaką Za Zasługi dla Miasta Łodzi, literat. Historyk-amator. Wielki, zapalony miłośnik historii i zabytków Łodzi i regionu, czynny przez ponad pół wieku. Opracowywał dla prasy informacje o zasobie archiwalnym na temat Łodzi i regionu, wyszukiwał w archiwum ciekawostki historyczne i krajoznawcze dla prasy i krajoznawców, często sam je publikował. Panowała opinia, że o historii Łodzi i jej zabytkach wiedział wszystko lub prawie wszystko. “Wielokroć był “pogotowiem ratunkowym” dla tych, którzy mieli wątpliwości w jakiejś sprawie dotyczącej dziejów miasta” napisała red. Maria Korzeniowska-Sondej w artykule wspomnieniowym w Gazecie Łódzkiej 26 stycznia 2001. “Mimo ukończonych 70 lat (..) każdą wolną chwilę poświęca miastu, jako żarliwy jego miłośnik” napisał Julian Baranowski w 1996.

Czas trwania kolekcji: lata 70. XX w.

Charakterystyka kolekcji: w 1974 roku posiadał około 1000 ekslibrisów europejskich (kraje bloku wschodniego), polskie z XIX w. oraz o tematyce zabytków, turystyki i sztuk plastycznych.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Teofil Jóźwiak, Jan Gintowt – Dziewałtowski, Jarosław Zduniewski, Elżbieta Szwed.

Lokalizacja kolekcji: Łódź

Losy kolekcji: brak danych.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcjonowanie starych fotografii, grafik, biletów wizytowych, starych widokówek, ekslibrisów (za najcenniejsze uważał dwa ekslibrisy wykonane dla niego przez łódzkiego grafika Teofila Jóźwiaka), książek w tym szczególnie przewodników turystycznych. W swoim mieszkaniu na Kuraku miał prywatne “minimuzeum”, a w nim parę setek eksponatów o łódzkiej proweniencji, świadczących o istnieniu w Łodzi czterech kultur, czterech wyznań, czterech nacji: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie.

Bibliografia: Listy Bibliofilskie. Materiały z działalności łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Łódź 1974, s. 91. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Konicki [dostęp: 12.11.2012]