Lech Kokociński

 

Biogram: ur. 1944 w Radomiu, zamieszkały w Warszawie; sędzia, radca prawny, bibliofil, numizmatyk, kolekcjoner ekslibrisów. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 1972 r. pracował jako sędzia w sądach Wrocławia i Legnicy. W 1972 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie najpierw pracował w sądzie, później w Ministerstwie Kultury i Sztuki przy rewindykacji dzieł sztuki dla polskich zbiorów. Jeden z najwybitniejszych kolekcjonerów numizmatyków w Polsce, posiada bogatą kolekcję monet antycznych, pieniądza papierowego oraz fałszerstw monet i banknotów. Był członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Kępnie, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego (od 1987 prezes), współzałożycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (1991-1999; od 1999 prezes honorowy), członek Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji z zakresu numizmatyki. Kolekcję monet i bibliotekę przekazał do Muzeum im. Emetyka Hutten – Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie, na Zamek Królewski w Warszawie, do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Kapituły Krakowskiej, AGAD w Warszawie.

Czas trwania kolekcji: od ok. lat 80. XX w. do 2009

Charakterystyka kolekcji: brak danych o szczegółach kolekcji ekslibrisów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Zbigniew Dolatowski, Zbigniew Jóźwik, Kazimierz Nekanda – Trepka, Herbert Grycz, Ryszard Bandosz, Krzysztof Kmieć, Zdzisław Maj, Stanisław Mękicki, W. Paczkowski, Krzysztof Świtała, Stanisław Dawski, Tadeusz Roman Żurowski, Wasilij Leonienko, Marius Liugaila.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: część przechowywana jest w zbiorach własnych kolekcjonera. Od 2009 r. systematycznie przekazywana jest ona do Biblioteki PAU i PAN w Krakowie.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, posiada także bogatą kolekcję monet antycznych, pieniądza papierowego oraz fałszerstw monet i banknotów.

Bibliografia: Korespondencja T. Sumy z L. Kokocińskim z 2010 r.; materiały otrzymane z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten – Czapskiego w Krakowie; G. Nieć, Lwowiana w kolekcji Lecha Kokocińskiego – warszawskiego bibliofila i kolekcjonera [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 9, cz. 1, pod red. H. Kosętki, B. Góry, E. Wójcik, Kraków 2009, s. 277-288; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

Zbigniew Jóźwik, X3, 2002
Zbigniew Jóźwik, X3, 2002