Stanisław Piotr Koczorowski

 

Biogram: Koczorowski Stanisław Piotr, ur. 29.06.1888 w Warszawie, zm. 30.11.1958 w Kielcach. Bibliofil, bibliograf i bibliotekarz. Studia polonistyczne, romanistyczne i bibliograficzne ukończył we Lwowie, Paryżu i Krakowie. W 1924 współzakładał, a w latach 1924-1930 był prezesem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu. W latach 1920–1930 pracował w Bibliotece Polskiej w Paryżu (od 1920 bibliotekarz, od 1927 – kustosz), następnie jako kustosz w Bibliotece Narodowej w Warszawie (1931-1958) na stanowiskach: od 1931 r. kierownika Biura Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, w latach 1939-1945 kustosza Działu Rękopisów Nowszych, później kierownik Działu Uzupełniania (1945-1950) i Działu Planowania Nabytków (1950-1958). Opublikował liczne prace bibliograficzne i historycznoliterackie. Był znanym bibliofilem i znawcą książki. Po wojnie był prezesem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie oraz redaktorem czasopisma TBP „Miesięcznik Graficzny”, a także członkiem Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie. W 1955 odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czas trwania kolekcji: po wojnie

Charakterystyka kolekcji: brak danych o zawartości kolekcji oraz początkach kolekcjonowania. Kolekcja liczyła około 900 ekslibrisów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Tadeusz Cieślewski syn, Kazimierz Brandel, Tadeusz Przypkowski, Janusz Tłomakowski.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: całą kolekcję licząca ponad 900 ekslibrisów przekazali spadkobiercy w 1975 roku do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Informacje uzyskane z Biblioteki Narodowej w 2013 roku; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 425-426; M. Grońska, Tadeusz Cieślewski syn, Wrocław 1962, s. 17, 22-23; http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/displayimage.php?pid=36882 [dostp: 04.03.2013].