Antoni Knot

 

Biogram: Knot Antoni Marceli Tadeusz ur. 20.05.1904 w Kołomyi, zm. 2.01.1982 we Wrocławiu, historyk oświaty, filolog, bibliotekoznawca, archiwista, edytor, nauczyciel, kolekcjoner ekslibrisów. Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu we Lwowie (1926), gdzie studiował historię i polonistykę, doktorat z filozofii tamże (1929), od 1955 profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1925-1945 nauczyciel i bibliotekarz we Lwowie, od 1945 r. we Wrocławiu. Od 1927 do 1932 asystent w Katedrze Historii Oświaty i Szkolnictwa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w latach 1932-1936 archiwista w Archiwum Uniwersyteckim; równolegle pracował jako nauczyciel w lwowskich szkołach (1929-1939). W latach 1946-1963 organizator i pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, zorganizował także w tej Bibliotece Gabinet Śląsko – Łużycki. Organizator Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim (1956). W 1946 podjął starania o pozyskanie dla Wrocławia lwowskich zbiorów Ossolineum. W latach 1947-1949 dyrektor Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a w latach 1969-1972 dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Towarzystwa Miłośników Wrocławia, Towarzystwa Przyjaciół Książki (1973-1979 prezes, od 1981 członek honorowy) i Stronnictwa Demokratycznego. Autor licznych opracowań, przyczynków, artykułów i recenzji z zakresu bibliotekoznawstwa, historii oświaty i medycyny, pamiętnikarstwa. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I Klasy, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaką „Budowniczy Wrocławia”.

Czas trwania kolekcji: lata 60 – 80. XX w.

Charakterystyka kolekcji: brak szczegółowych danych; wiadomo jedynie, że A. Knot kolekcjonował współczesny ekslibris polski tematycznie związany ze Śląskiem (motywy i twórcy) oraz ekslibrisy biblioteczne.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Zygmunt Acedański, Jan Hasso – Agopsowicz, Andrzej Bortowski,

Lokalizacja kolekcji: Wrocław

Losy kolekcji: brak danych

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: „Roczniki Biblioteczne” 1982, s. 382; Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, Warszawa 2003, s. 66; Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2006, s. 381; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, Łódź 2010, s. 137-140; http://www.oss.wroc.pl/inf/knot.html [dostęp:15.04.2010]; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

Jan Hasso Agopsowicz, P1, 1944
Jan Hasso Agopsowicz, P1, 1944