Andrzej Kempa

 

Biogram: Andrzej Władysław Kempa ur. 27.06.1936 w Częstochowie, zm. 1.10.2009 w Łodzi, bibliotekarz, starszy kustosz, bibliofil, regionalista, bibliograf, kolekcjoner ekslibrisów. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1961), w latach 1961-1980 pracował w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Łodzi (w latach 1974-1980 zastępca dyrektora), następnie w latach 1980-2009 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi (1980-1996 na stanowisku zastępcy dyrektora ds. merytorycznych, a 1996-1999 jako główny specjalista ds. promocji i marketingu). Autor licznych artykułów i prac z dziedziny bibliologii, biografistyki, historii Łodzi, dziejów Żydów. Był członkiem-założycielem Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, aktywnym działaczem Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego w Różanie, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP), a przez pięć kadencji (1985-2001) członkiem Zarządu Głównego SBP, gdzie od 2005 został członkiem honorowym SBP. Odznaczony licznymi wyróżnieniami, jak Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1978), Honorową Odznaką Miasta Łodzi (1984), Złotym Krzyżem Zasługi (1985), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Medalem Brązowym „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2005), Honorową Odznaką SBP, medalem „W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz SBP (1998), medalem Adama Mickiewicza za działalność w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich (2001).

Czas trwania kolekcji: od ok. lat 70. XX w. – 2009

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów obejmowała zbiór ekslibrisów polskich i zagranicznych współczesnych, przede wszystkim radzieckich, belgijskich, duńskich, niemieckich, szwedzkich i francuskich. Wyszczególniony dział ekslibrisu radzieckiego, motywu kobiety. Ekslibrisy kolekcjonowane także pod kątem technik graficznych. Liczyła około 10-12.000 eksponatów (2009).

Ekslibrisy własne: Kempa posiadał liczne własne ekslibrisy (w 1974 – 70 sztuk) wykonane przez polskich i zagranicznych twórców, m.in. przez radzieckich, litewskich, łotewskich, estońskich, ukraińskich, armeńskich, włoskich, szwedzkich, jugosłowiańskich, niemieckich. Ekslibrisy wykonali m.in. Zbigniew Dolatowski, Jerzy Drużycki, Wojciech Jakubowski, Wojciech Łuczak, Henryk Płóciennik, Wiesława Twardowska, Karoly Andtusko, Vladimir Gonczarow, Witalij Jarmak, Anatolij A. Obwincew, Bronisław Józef Tomecki, Kazimierz Nekanda – Trepka, Anatolij Kałasznikow, Jewgienij Goliachowskij, Alfonsas Cepauskas, Mart Lepp, Eugen Schmidt, Virgilio Tramontin.

Lokalizacja kolekcji: Łódź

Losy kolekcji: nieznane

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: „Express Ilustrowany” 1967, nr 304, s. 3; „Odgłosy” 1970, nr 50, s. 11; „Poradnik Bibliotekarza” 1986, nr 9, wkładka s. 30-31; Polska Dziennik łódzki 2009, nr 235, s. 22; „Bibliotekarz” 2009, nr 11, s. 31; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, Łódź 2010, s. 131-132; Listy Bibliofilskie. Materiały z działalności łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Łódź 1974, s. 91; http://www.wimbp.lodz.pl/wimbp/index.php/o-bibliotece/pozostaja-w-naszej-pamieci/1543-andrzej-kempa.html [dostęp 09.10.2010]; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

Zbigniew Dolatowski, X3, 1968
Zbigniew Dolatowski, X3, 1968

Źródła:

1) Z Wikipedii [http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kempa – dostęp: 26.10.2012]

 Władysław Andrzej Kempa (ur. 27 czerwca 1936 w Częstochowie, zm. 1 października 2009 w Łodzi) – polski księgoznawca, bibliotekarz, bibliofil i regionalista. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego, starszy kustosz dyplomowany, wieloletni pracownik Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie, do emerytury, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Działacz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, członek założyciel Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, kolekcjoner ekslibrisów.

Publikacje

Autor ponad 1000 artykułów i wielu książek, wśród nich m.in.:

  • Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych (współautor: Marek Szukalak) T. 1-4, Łódź 2001–2004, ISBN 83-87522-47-3, ISBN 83-87522-52-X, ISBN 83-87522-62-7, ISBN 83-87522-67-8
  • Bibliofilskie silva rerum. Szkice, notatki, wypisy, Warszawa 2002, ISBN 83-87629-79-0
  • Arnold Mostowicz: 1914–2002, Łódź 2005, ISBN 83-87522-73-2
  • Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917–2007, Warszawa 2007, ISBN 978-83-89316-84-4
  • Tablice pamięci. Łódzkie inskrypcje pamiątkowe (współautor Marta Zawadzka), Łódź 2007, ISBN 978-83-85925-57-6

Odznaczenia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001)
  • Złoty Krzyż Zasługi (1985)
  • Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2005)
  • Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacz Kultury” (1978)
  • Honorowa Odznaka Miasta Łodzi (1984)

2) Wspomnienie na stronie www. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi http://www.wimbp.lodz.pl/wimbp/index.php/o-bibliotece/pozostaja-w-naszej-pamieci/1543-andrzej-kempa.html [dostęp: 26.10.2012]

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 1 października 2009 r. zmarł

Ś. P. Andrzej Kempa

W dniu 01.10.2009 zmarł Andrzej Kempa – starszy kustosz dyplomowany, absolwent polonistyki UŁ, bibliofil, bibliograf, badacz i popularyzator historii bibliotek, książki oraz ludzi zasłużonych dla Łodzi i regionu. W latach 1961-1980 pracował w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie pełnił m. in. funkcję kierownika Działu Informacji Naukowej, w latach 1974-1980 zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Medycznej. Od września 1980 r. do czasu przejścia na emeryturę w sierpniu 1996 r. zastępca dyrektora ds. merytorycznych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, a do kwietnia 1999 r. główny specjalista ds. promocji i marketingu WiMBP. Członek założyciel Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, aktywny działacz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (m. in. wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu (1978-1981), przewodniczący Zarządu Okręgu SBP (1981-1993). Przez pięć kadencji (1985-2001) członek Zarządu Głównego SBP. Członek honorowy SBP (od 2005). Dorobek publikacyjny Andrzeja Kempy obejmuje znacznie ponad 1000 różnego rodzaju artykułów w prasie i wydawnictwach zbiorowych, kilkadziesiąt książek, a także prace redakcyjne i edytorskie. W ostatnich kilku latach opublikował m. in. Żydzi dawnej Łodzi : słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych (współautorem M. Szukalak) T. 1-4 od A do Z (2001-2004);  Bibliofilskie silva rerum:szkice, notatki, wypisy. (2002); Arnold Mostowicz: 1914-2002. (2005), Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2007 (2007), Tablice pamięci. 2007 (współautorem M. Zawadzka), Getto, terra incognita : sztuka walcząca Ariego Ben Menachema i Mendla Grosmana = the struggling art of arie Ben Menachem and Mendel Grosman : [katalog]. 2009. Uhonorowany m. in. Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1978),Honorową Odznaką Miasta Łodzi (1984), Złotym Krzyżem Zasługi (1985), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Medalem Brązowym „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2005), Honorową Odznakę SBP, medalem „W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz SBP (1998), medalem Adama Mickiewicza za działalność w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich (2001). W 2003 r. wyróżniony nagrodą „Złoty Ekslibris WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego” w kategorii: Najlepsza książka popularnonaukowa o Łodzi za wydany w roku 2002 Słownik biograficzny Żydzi dawnej Łodzi. T. 2.

Mowa pogrzebowa nad grobem Pana Andrzeja Kempy

Pożegnania są zawsze smutne, szczególnie te, gdy wiemy, że w naszym świecie osoby tej już nie spotkamy. Przyszliśmy z wielkim smutkiem, żalem pożegnać Pana Dyrektora Andrzeja Kempę, Pana Andrzeja, współpracownika, kolegę, przyjaciela, starszego kustosza dyplomowanego, bibliotekarza, bibliofila. Przywoływaliśmy od 1 października, przez te dni, dni pracy, chwile, wydarzenia, w których uczestniczyliśmy wraz z Panem Andrzejem. Wspomnienia zachowane w pamięci, na kliszy filmowej, cyfrowym nośniku – te sprzed wielu lat i te tak niedawne.Panie Andrzeju, są tu pracownicy z Biblioteki Uniwersytetu Medycznego, w której był Pan kierownikiem Działu Informacji Naukowej a następnie wicedyrektorem. Panie Dyrektorze, jesteśmy i my, pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy pamiętają Pana jako wicedyrektora z lat 1980-1996 a po Pana przejściu na emeryturę, do roku 1999, jako specjalistę ds. promocji i marketingu Biblioteki. Są też ci pracownicy, którzy są zatrudnieni w Bibliotece po roku 1999, ale którym było dane poznać Pana, gdy przychodził Pan do Książnicy przeszukiwać XIX i XX-wieczne gazety, czasopisma, książki. Panie Andrzeju, jesteśmy również my, członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, członkowie Koła w Bibliotece, z Oddziałów SBP z województwa i Okręgu Łódzkiego SBP. Panie Andrzeju, są także Pana Koleżanki i Koledzy z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z Biura ZG SBP. Są przyjaciele z Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, z redakcji, wydawnictw i instytucji, z którymi pan współpracował. Tak liczna obecność jest dowodem uznania dla Pana pracy zawodowej i społecznej, naukowej i popularyzatorskiej, uznania dla Pana jako Człowieka, Kolegi, Przyjaciela. Pozostawił Pan kilkadziesiąt książek, ponad 1000 różnego rodzaju artykułów, recenzji, wstępów i opracowań redakcyjnych i owych „pyłków”, które choć objętościowo niewielkie wymagały od Pana wiele cierpliwości, aby jej wyszperać i jeszcze skomentować.
Podejmował Pan tematy, które były dla Łodzi i regionu łódzkiego białymi plamami, lub wymagały uzupełnień. Jakże ważne Panie Andrzeju jest to, że zachowywał Pan od zapomnienia osoby zasłużone, a mniej znane. Ale i wartościowe jest i to, że wyciągał Pan z książek i prasy bibliofilskie, biblioteczne i literackie ciekawostki i anegdoty.Panie Andrzeju, Pana aktywność naukowa, pisarska, także po przejściu na emeryturę – aż do ostatniego dnia – może być wzorem dla wielu. Pana działalność społeczna w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich – to kolejny wielki obszar Pana pasji. Chociażby, któż lepiej opracowałby dokumentację z 90-letniej historii tej organizacji. Bardzo Panu zależało, aby Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich było organizacją łączącą wszystkie pokolenia pracowników bibliotek, aby było miejscem aktywności i właśnie profesjonalizmu. W listopadzie będzie obchodzona w Łodzi 90-rocznica utworzenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi. Jakże to możliwe, że nie będzie Pana z nami. Zapamiętamy Pana jako prowadzącego w Bibliotece im. Piłsudskiego spotkania autorskie i konferencje, SBP-owskie zjazdy. Panie Andrzeju, jakże smutno jest dziękować za to wszystko dziś. A przecież chciałbym wiele z tych słów powtórzyć jako jeden z wielu, chociażby w roku 2011, kiedy obchodziłby Pan 75-urodziny. Wielu z nas zapamięta Pana pobyt w Bibliotece 30 września, kiedy widzieliśmy Pana, rozmawialiśmy z Panem ostatni raz. Gdy przychodził Pan do Biblioteki lub spotykaliśmy Pana poza Biblioteką podczas wernisaży oraz innych spotkań czy zwyczajnie na ulicy, cieszyło nas, że czuje się Pan dobrze, że jest Pan uśmiechnięty. Był Pan zawsze chętny do rozmowy, do dzielenia się swoją ogromną wiedzą. Będzie nam tych rozmów brakowało. Panie Andrzeju, był Pan osobą wybitną, o ogromnej wiedzy połączonej z pasją, osobą pełną entuzjazmu i pomysłów, których tylko część Pan zrealizował. W rozmowach umniejszał Pan, oczywiście niesłusznie i czasem żartobliwie, swoje dokonania naukowe, publicystyczne, twórcze. Odszedł Pan od nas w pełni sił twórczych, zbyt wcześnie, bo dla dobrych i mądrych ludzi śmierć jest zawsze przedwczesna. Żegnam Pana, Panie Dyrektorze, Panie Andrzeju, w imieniu Dyrektora Biblioteki im. Piłsudskiego – Pani Barbary Czajki, swoim własnym i pozostałych pracowników Biblioteki. Żegnam w imieniu byłej Dyrektor Biblioteki im. Piłsudskiego – Pani Elżbiety Pawlickiej.
Żegnam Przełożonego, Współpracownika, Kolegę, Przyjaciela. Panie Andrzeju, będzie nam Pana bardzo, bardzo, brakowało. Łączymy się w wielkim smutku i żalu z Pana Żoną – Marią i pozostałymi członkami Rodziny. Piotr Bierczyński