Czesław Kelma

 

Biogram: ur. 7.07.1912 w Poznaniu, zm. 6.11.1980 tamże; litograf, drukarz, grafik, twórca i kolekcjoner ekslibrisów. Od 1928 pracował w Poznańskich Zakładach Graficznych. W 1949 wystawił po raz pierwszy swe prace. W latach 1971-1980 stworzył około 260 ekslibrisów. Wydał pięć tek ekslibrisowych. Za twórczość ekslibrisową otrzymał kilka nagród, m.in. I miejsce na Okręgowej Wystawie „Kraj i ludzie w oczach drukarza” (Poznań 1971), I miejsce za ekslibrisy na III Ogólnopolskiej Wystawie Członków Związku Zawodowego Poligrafii (Bydgoszcz 1972). Z kolei za pracę zawodową odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką Związkową, Odznaką Przodownika Pracy oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznaką Za Zasługi dla Województwa Poznańskiego.

Czas trwania kolekcji: od przełomu lat 60./70 XX w. – 1980

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zawierała kilka tysięcy ekslibrisów twórców polskich i obcych. Skatalogowana.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Czesław Kelma,

Lokalizacja kolekcji: Poznań

Losy kolekcji: część kolekcji C. Kelma jeszcze za życia przekazał do zbiorów m.in. Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu (ekslibris sakralny). Reszta kolekcji po śmierci kolekcjonera uległa rozproszeniu.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Exlibris Czesława Kelmy. Wystawa. Katalog, Poznań 1973; J.T. Czosnyka, Ekslibrisy Czesława Kelmy, „Służba Zdrowia” 1980, nr 35, s. 5; „Ex libris Polski” 1981, z. 1, s. 5.

Czesław Kelma, P1, 1975
Czesław Kelma, P1, 1975