Lucjusz Kamieński

 

Biogram: daty życia Lucjusza Kamieńskiego nie są znane; warszawski przedwojenny kolekcjoner i bibliofil. Przed 1939 r. posiadał bibliotekę z zakresu historii i sztuki oraz kolekcjonował ekslibrisy polskie z okresu XIX i XX w.

Czas trwania kolekcji: lata międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: z lakonicznego opisu Chwalewika wiadomo jedynie, że Kamieński kolekcjonował ekslibrisy polskie z okresu XIX i XX w. Innych danych nie udało się ustalić.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: nie ustalone

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, książki

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 392.