Franciszek Jaworski

 

Biogram: ur. 21.11.1873 w Gródku Jagiellońskim, zm. 18.03.1914 we Lwowie, prawnik, historyk – amator, dziennikarz, archiwista, kolekcjoner. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa (1906) oraz serii wydawniczej „Biblioteka Lwowska”. Był długoletnim redaktorem „Kuriera Lwowskiego”, kilka lat przed śmiercią (zmarł na gruźlicę w wieku 41 lat) pracował w Archiwum Miasta Lwowa. Autor licznych publikacji z historii Lwowa, a także pracy pt. „Lwowskie znaki biblioteczne” (1906 i uzup. 1908).

Czas trwania kolekcji: ok. 1900 – 1914

Charakterystyka kolekcji: brak danych o kolekcji ekslibrisów. Wiadomo jedynie, że posiadał liczne ekslibrisy lwowskie. Jego kolekcja ekslibrisów uważana jest za pierwszą polską kolekcję specjalistyczną. Gromadził ekslibrisy wyłącznie lwowskie – motywy architektoniczne, znaki książkowe mieszkańców miasta, a także ekslibrisy wykonane przez grafików związanych ze Lwowem. Jaworski na podstawie m.in. własnych zbiorów opublikował w 1906 roku przyczynek do historii ekslibrisu lwowskiego zatytułowany „Lwowskie znaki biblioteczne”, uzupełniany w latach następnych.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Stanisław Jakubowski, Edgar Norwerth, Rudolf Mękicki.

Lokalizacja kolekcji: Lwów

Losy kolekcji: nie znane

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, materiały z przeszłości Lwowa

Bibliografia: Ł. Charewicz, Historiografia i miłośnictwo Lwowa, Lwów 1938; M. Grońska, Ekslibrisy. Wiadomości zebrane dla kolekcjonerów, Warszawa 1992, s. 41; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

Rudolf Mękicki, P1, 1910
Rudolf Mękicki, P1, 1910