Kazimierz Jasiulaniec

 

Biogram: ur. 2.11.1904 w Wilnie, zm. 12.07.1985 w Sopocie, bibliotekarz i kolekcjoner ekslibrisów. W latach 1914-1918 przebywał wraz z rodziną w Petersburgu, gdzie ukończył niższe szkoły. Od 1918 ponownie w Wilnie. W latach 1926-1937 studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, zakończone uzyskaniem dyplomu z historii. Od 1929 pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie. Autor kilku artykułów i ogłoszonych drukiem rękopisów. Od 1945 w Lublinie, gdzie pracuje w Bibliotece KUL, a od lipca 1945 w Sopocie. Tu pracował w Kuratorium Okręgu Szkolnego jako wizytator i równocześnie jako etatowy bibliotekarz w Sopocie. Zorganizował sieć bibliotek szkolnych, miejskich i publicznych na Wybrzeżu oraz Okręgową Bibliotekę Publiczną w Sopocie. W latach 1953-1975 zatrudniony w Bibliotece Instytutu Morskiego w Gdańsku. Odznaczony Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Srebrną Odznaką Zasłużony Pracownik Morza, odznaką honorową Za Zasługi dla Miasta Gdańska i inne.

Czas trwania kolekcji: lata powojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów liczyła 3.500 ekslibrisów, była szczegółowo opracowana i skatalogowana. Zawierała liczne eksponaty dawne z XVII-XVIII w., w tym wiele unikatowych, a także Ekslibrisy typu balcewiczowskiego i ekslibrisy związane z północną Polską oraz współczesne polskie.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: autor nieznany, Nagy Arisztid

Lokalizacja kolekcji: Sopot

Losy kolekcji: brak danych.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, książki

Bibliografia: „Biuletyn Instytutu Morskiego” 1973, nr 2, s. 209; „Przegląd Biblioteczny” 1947, s. 98; „Gdański Tygodnik Oświatowy – Stolem” 1994, nr 25, s. 2, Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, Łódź 2010, s. 119-120.

Nagy Arisztid, X2, 1959
Nagy Arisztid, X2, 1959