Jan Hopliński

 

Biogram: Jan Hopliński do 1934 r. używał nazwiska Burdziński. Urodzony 19.06.1887 w Bohorodczanach, zmarł 19.01.1974 w Krakowie, malarz, kolekcjoner, specjalista od konserwacji obrazów, profesor ASP w Krakowie (od 1948). Od 1911 mieszkał w Krakowie i studiował na tamtejszej ASP. W 1914 wyjechał na stypendium do Paryża, skąd powrócił jeszcze w tym samym roku. Przez cały czas I wojny prowadził w Krakowie prywatną szkołę rysunku. W 1918 pracuje jako nauczyciel rysunku we Włocławku, od 1920 ponownie w Krakowie, gdzie obejmuje posadę kustosza Biblioteki i Galerii ASP. Od 1923 roku prowadził na Akademii wykłady z technologii i technik malarskich. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1934).

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów tworzona była tylko w okresie międzywojennym, założona jeszcze przed 1926 rokiem. Zawierała tylko ekslibrisy polskie.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: autor nieznany.

Lokalizacja kolekcji: Kraków

Losy kolekcji: nieznane

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, monety i medale, obrazy polskich malarzy, rzeźba oraz grafika polska i znaczki pocztowe polskie

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 250; http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hopli%C5%84ski [dostęp: 22.09.2010]; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].