Handelsmanówna Helena

 

Biogram: dat życia Heleny Handelsmanówny nie udało się ustalić. Wiadomo jedynie od Chwalewika, że była warszawską przedwojenną kolekcjonerką ekslibrisów polskich z okresu XIX i XX w.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: brak danych o zawartości kolekcji. Jedyną wzmianką o niej jest to, że obejmowała ekslibrisy polskie z XIX i XX wieku.

Ekslibrisy własne wykonali dla niej: Jadwiga Handelsmanowa,

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach własnych kolekcjonerki do 1939 r.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 388.