Gupieniec Anatol

 

Biogram: ur. 20.XI.1914 w Brześciu nad Bugiem, zm. 3.I.1985 w Łodzi; historyk sztuki, numizmatyk, bibliofil, działacz kultury; łodzianin, członek Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki (lata 70. XX w.). autor artykułów ekslibrisoznawczych.

Czas trwania kolekcji: lata 70. XX w.

Charakterystyka kolekcji: w 1974 roku posiadał około 1500 ekslibrisów o tematyce numizmatycznej i heraldycznej, głównie dawnych, a także superekslibrisy z XVII-XVIII w, ekslibrisy słynnych ludzi oraz ekslibrisy nowe o wysokich walorach artystycznych.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Jadwiga Kozłowska, Ludwik Tyrowicz, Janusz Wieczorek, Krystyna Wróblewska, Zbigniew Janeczek, Tadeusz Roman Żurowski,

Lokalizacja kolekcji: Łódź

Losy kolekcji: kolekcja spalona w całości przez Anatola Gupieńca za jego życia.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, dawna książka, książka rękopiśmienna, starożytne gliniane tabliczki.

Bibliografia: Listy Bibliofilskie. Materiały z działalności łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Łódź 1974, s. 90-91. Maria Prosińska-Jackl (red.): Słownik historyków polskich. Warszawa, 1994, s. 170. Stanisław Bulkiewicz. Wspomnienia o Anatolu Gupieńcu. „Varia”. Nr 4, 1988. Łódź: Muzeum Miasta Łodzi; Jerzy Piniński, Mgr Anatol Gupieniec (20 XI 1914 – 4 I 1985), „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska” 1985. t. 5, s. 197-198;

http://pl.wikipedia.org/wiki/Anatol_Gupieniec [dostęp: 12.11.2012].

 

Zbigniew Janeczek, C3, 1973
Zbigniew Janeczek, C3, 1973