Elżbieta Gumowska

 

Biogram: daty życia nie znane; poznańska przedwojenna kolekcjonerka i bibliofil.

Czas trwania kolekcji: przed 1939

Charakterystyka kolekcji: Przed 1939 r. posiadała kolekcję ekslibrisów polskich z okresu XIX i XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niej: autor nieznany.

Lokalizacja kolekcji: Poznań

Losy kolekcji: nie ustalone.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 114.