Tadeusz T. Gudzowski

 

Biogram: Gudzowski Tadeusz T. ur. przed 1939, prawnik, bibliofil, współczesny kolekcjoner ekslibrisów i grafiki, zamieszkały początkowo w Środzie Śląskiej, gdzie przeprowadził się wraz z rodzicami z Kresów Wschodnich w 1945 r. Od końca lat 70. XX w. mieszka we Wrocławiu. Popularyzator ekslibrisu i organizator wielu wystaw i prezentacji w kraju i za granicą oraz autor licznych artykułów tematycznych. Pierwszą wystawę zorganizował w Środzie Śląskiej w 1972 r. (Ekslibris przyjaźni polsko-radzieckiej), w kolejnych latach prezentował licznych artystów radzieckich.

Czas trwania kolekcji: 1971 – ?

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów była wyspecjalizowana, liczyła około 6000 eksponatów; T. Gudzowski posiadał największy w Polsce zbiór ekslibrisów wykonanych dla Polaków przez artystów republik radzieckich, poradzieckich i krajów nadbałtyckich.

Ekslibrisy własne: Posiadał ponad 200 ekslibrisów własnych wykonanych przez twórców zagranicznych. Ekslibrisy wykonali: Jan Hasso – Agopsowicz, Zbigniew Dolatowski, Jerzy Drużycki, Antoni Gołębniak, Henryk Grajek, Wiktor Langner, Rajmund Lewandowski, Tadeusz Szumarski, Krystyna Wróblewska, Jurij Arrak, Lew G. Beketow, Alfonsas Cepauskas, Vladimir Gonczarow, Nikołaj Jelizarow, Anatolij A. Obwincew, Iwan S. Pietrow, Jewgienij Popow, Wiktor Ch. Rudenko, Walentyn Szkoda, Władimir Szwaibo, Jurij Zujew, Wasilij Żeribow, Paweł I. Żirow.

Lokalizacja kolekcji: Środa Śląska, Wrocław

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach własnych kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Grafika radziecka ze zbioru Tadeusza T. Gudzowskiego. Katalog, Środa Śląska 1979, s. 5-7; „Ex Libris Polski” 1981, z. 1, s. 8; E. Miszczak, Tadeusz T. Gudzowski, „Ex Bibliotheca” 2008, nr 1(18), s. 5-6;

http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].