Stanisław Jerzy Gruczyński

 

Biogram: ur. 22.10.1937 w Jasienicy Rosielnej (k. Krosna), zm. 11.10.1983 we Wrocławiu w niewyjaśnionych okolicznościach; bibliotekoznawca, bibliotekarz, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów i rzadkich książek. Absolwent bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (1963). Zawodowo związany był od 1964 r. z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1974 r. obronił tamże pracę doktorską poświęconą Ewarystowi Kuropatnickiemu. Specjalista od historii bibliotek i bibliofilstwa oraz teorii bibliografii. Dodatkowo pracował w latach 1978-1981 w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych we Wrocławiu. Był popularyzatorem nauki, wygłaszał odczyty na temat historii książki i bibliofilstwa. Był też redaktorem czasopisma „W Kręgu Ekslibrisu” i współzałożycielem Koła Miłośników Ekslibrisu we Wrocławiu. Autor 60 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu bibliofilstwa, historii księgozbiorów i ekslibrisu, a także współredaktor „Encyklopedii wiedzy o książce” (Wrocław 1971) i ossolińskiej serii „Książki o książce”. Kolekcjonował, oprócz ekslibrisów, rzadkie i piękne książki, wśród których znajdował się m.in. komplet pierwodruków Stefana Żeromskiego, książki z XVII i XVIII w. i in. Odznaczony Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1974), srebrną odznaką „Zasłużony dla Województwa i Miasta Wrocławia” (1977), srebrnym Odznaczeniem im. Janka Krasickiego (1977), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979).

Czas trwania kolekcji: lata 70. – 80. XX w.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów była wyspecjalizowana, ukierunkowana na ekslibris bibliotek i pracowników książki. Posiadał eksponaty od XVI do XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: artysta nieznany

Lokalizacja kolekcji: Wrocław

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach spadkobierców.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Jabłońska, Stanisław Jerzy Gruczyński (1937-1983), „W Kręgu Ekslibrisu” 2003, nr 15, s. 6-8; E. Marczewska – Stańdowa, Opuścili nas…, „W Kręgu Ekslibrisu” 1989, nr 3, s. 6-7; K. Migoń, Stanisław Jerzy Gruczyński 1937-1983, „Roczniki Biblioteczne” 1984, t. 28, nr 1-2, s. 478-484; „Książka i Czytelnik” 1983, nr 4, s. 51-52; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, Łódź 2010, s. 99-100; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

a.n., T, r.n.
a.n., T, r.n.