Władysław Gruber

 

Biogram: data urodzenia nie ustalona; zamieszkały w Mirostowicach Dolnych, nauczyciel historii, kolekcjoner ekslibrisów, członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Ekslibrisów.

Czas trwania kolekcji: gromadzona od lat 60. XX w. – nadal

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zawiera około 5.000 eksponatów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Mirostowice Dolne

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach własnych kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: I Międzynarodowa wystawa „Architektura w ekslibrisie”. Katalog, Grudziądz 1989, s. 13.