Wiktoryn Grąbczewski

 

Biogram: ur. 06.03.1929 w Łęczycy, zamieszkały w Warszawie; muzealnik i kolekcjoner; od 2006 r. Honorowy Obywatel Miasta Łęczycy. Twórca największej w Polsce i jednej z największych na świecie prywatnych kolekcji rzeźb diabelskich. Autor zbiorów opowiadań, przysłów i anegdot dotyczących diabła Boruty. W. Grąbczewski wraz z żoną Zofią utworzył Prywatne Muzeum Diabła Polskiego w Warszawie. W muzeum, które mieści się w jego prywatnym mieszkaniu zebrał ponad 2000 rzeźb diabelskich, grafik, rysunków, wyrobów ceramicznych, przedstawiających diabła oraz literaturę zawierającą legendy i porzekadła na temat złego ducha.

Czas trwania kolekcji: od lat 70. XX w. – nadal

Charakterystyka kolekcji: ekslibrisy z motywem diabła, boga, szatana, kobiety, anioła, gorzałki, muzyki

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Ireneusz Chmurzyński, Andrzej Kot, Piotr Nakonieczny, Artur Mohylewski, Konstanty M. Sopoćko, Zdzisław Wójcicki,

Lokalizacja kolekcji: Warszawa.

Losy kolekcji: w zbiorach kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, wszelkie przedmioty związane i przedstawiające motyw diabła.

Bibliografia:

Źródła:

Wiktoryn Grąbczewski – Honorowym Obywatelem Łęczycy
2006-01-04 11:57:38

Podczas ostatniej sesji, łęczyccy radni na wniosek Burmistrza Miasta, postanowili przyznać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu Wiktorynowi Grąbczewskiemu.

Wiktoryn Grąbczewski urodził się w Łęczycy w 1929 roku. Jego ojciec był felczerem. W 1941 roku rodzinę Niemcy wysiedlili do Okocimia i Brzeska. Po wojnie wrócili do Łęczycy, gdzie Wiktoryn ukończył szkołę średnia, a jego wychowawczynią była pani Jadwiga Grodzka. To właśnie ona zaszczepiła mu miłość do historii i zbieractwa. Pan Grąbczewski był oficerem Wojska Polskiego, w którym zajmował się animacją ruchu artystycznego. Odszedł z wojska w stopniu podpułkownika. Wiktoryn Grąbczewski nazywany jest „Hetmanem Diabelskim”, twórcą największej w Polsce i jednej z największych na świecie prywatnych kolekcji rzeźb diabelskich. Autor zbiorów opowiadań, przysłów i anegdot dotyczących diabła Boruty. Pan Grąbczewski wraz z żoną Zofią utworzył Prywatne Muzeum Diabła Polskiego w Warszawie, gdzie mieszka. W muzeum, które mieści się w jego prywatnym mieszkaniu zebrał ponad 2000 rzeźb diabelskich, grafik, rysunków, wyrobów ceramicznych, przedstawiających diabła oraz literaturę zawierającą legendy i porzekadła na temat złego ducha. Większość eksponatów jest wpisana do Krajowego Rejestru Zabytków. Wśród rzeźb zgromadzonych przez pana Wiktoryna Grąbczewskiego wiele pochodzi od twórców ludowych z Łęczycy i powiatu łęczyckiego. W zbiorach opowiadań i bajań, które znajdują się w kolekcji Grąbczewskiego o polskich diabłach, można zauważyć nazwiska łęczycanek Jadwigi Grodzkiej i Anny Dłużewskiej – Sobczak. Pan Grąbczewski bardzo często występuje w programach radiowych i telewizyjnych, udziela wywiadów dla różnych czasopism. Zawsze podkreśla swoje przywiązanie do rodzinnego miasta, swoich nauczycieli, muzeum łęczyckiego z którym ściśle współpracuje np. W 1984 roku wspólnie z muzeum w Łęczycy przygotowana była wystawa rzeźb diabelskich. Prezentowano około 700 rzeźb. Rzeźby ze zbiorów Grąbczewskiego prezentowane były w różnych muzeach w kraju i zagranicą. „Diabły” Grąbczewskiego wyjeżdżały miedzy innymi do Czech, Słowacji, Włoch, Szwecji, Bułgarii, Węgier, Litwy i Włoch. Dzięki tym wystawom promowane jest także nasze miasto i jego ludowi twórcy. Ze zbiorów muzealnych często korzystają dziennikarze, studenci, muzealnicy. Muzeum Diabła Polskiego mieści się w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 26 m. 3. Pan Grąbczewski zawsze podkreśla, że ze wszystkimi współpracuje mu się doskonale, ale największym sentymentem darzy muzeum łęczyckie i muzeum w Kownie oraz muzeum etnograficznym w Warszawie. Krzysztof Lipiński występuje z wnioskiem o nadanie panu Wiktorynowi Grąbczewskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca.

Ireneusz Chmurzyński, X3, 1979
Ireneusz Chmurzyński, X3, 1979