Lech Włodzimierz Goriszowski

 

Biogram: Lech Włodzimierz Goriszowski ur. 1928, zm. 7.11.2010 w Warszawie; pedagog, bibliolog, historyk pedagogiki, bibliofil, popularyzator działacz kulturalno – oświatowy, publicysta. Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, profesor nadzwyczajny pedagogiki. Od 1989 zatrudniony w Wydziale Zamiejscowym kieleckiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W latach 1990-1994 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego i dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych oraz kierownika zakładu. W latach 60. XX w. wizytator bibliotek w Kuratorium Oświaty w Katowicach. Od 1989 r. mieszkał i pracował w Piotrkowie Trybunalskim. W badaniach naukowych zajmował się badaniami w zakresie bibliotekoznawstwa, pedagogiki bibliotecznej, teorii organizacji i zarządzania oświatą. Autor publikacji z zakresu bibliotekarstwa szkolnego, a także autor książek, rozpraw naukowych, artykułów, skryptów dla studentów z dziedzin badanych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Czas trwania kolekcji: od pierwszych lat 60. XX wieku – 2010

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów składała się z ekslibrisów współczesnych Goriszowskiemu.

Ekslibrisy własne: Kolekcjoner posiadał kilka ekslibrisów własnych wykonanych przez Zygmunta Acedańskiego i Irenę Nowakowską – Acedańską.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach spadkobierców kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcjoner ekslibrisów, grafiki, malarstwa śląskiego, książek z zakresu historii, pedagogiki, psychologii i bibliotekoznawstwa.

Bibliografia: C. Kwiecień, Ekslibris śląski, „Poglądy” 1964, nr 20, s. 18; http://www.unipt.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=256&Itemid=299 [dostęp: 20.01.2011].