Zygmunt Gontarz

 

Biogram: GONTARZ ZYGMUNT, ur. 24.08.1945 w Woli Orzeszowskiej, pow. Węgrów, zamieszkały w Warszawie, kolekcjoner i popularyzator ekslibrisów, a także grafiki, nauczyciel akademicki, bibliofil, członek licznych organizacji zawodowych i Towarzystwa Bibliofilów Polskich; autor artykułów ekslibrisoznawczych zamieszczonych w „Ex Bibliotheca”; absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, następnie asystent, adiunkt i profesor Politechniki Warszawskiej; doktor habilitowany inżynier nauk chemicznych, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej, habilitację otrzymał w 1989 roku na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. Kierunkiem jego badań naukowych jest synteza tlenowych i azotowych związków nieorganicznych, badania mechanizmów reakcji w fazie stałej, metody klasyfikacji związków chemicznych, krystalografia i rentgenografia strukturalna oraz analiza termiczna.

Czas trwania kolekcji: 1990 – nadal

Charakterystyka kolekcji: swoją kolekcję Z. Gontarz zaczął tworzyć w 1990 roku. Pierwsze ekslibrisy otrzymał od rodziny po zmarłym swoim teściu, Stanisławie Niewiteckim (1904-1969). W swoich zbiorach posiada bogatą kolekcję ekslibrisu dawnego (XVI-XVIII w.) liczącą ponad 300 eksponatów oraz zbiór ekslibrisów ponad 700 współczesnych twórców polskich i obcych (XIX – XXI w.), prezentowanych na licznych wystawach. Obecnie kolekcja liczy około 25.000 ekslibrisów polskich i około 5000 zagranicznych. Uzupełnia ją interesująca biblioteczka ekslibrisoznawcza.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Tadeusz Andrusiewicz, Ryszard Bandosz, Juliusz Szczęsny Batura, Krzysztof Marek Bąk, Tadeusz Wacław Budynkiewicz, Zbigniew Dolatowski, Paweł Drozd, Zbigniew Jóźwik, Krzysztof Kmieć, Andrzej Kot, Janusz Lipiński, Ryszard Łomański, Kazimierz Zbigniew Łoński, Wojciech Łuczak, Marian Majkut, Roman Mucha, Jerzy Napieracz, Zbigniew Osenkowski, Wacław Pomorski, Bohdan Rutkowiak, Helena Sawicka, Małgorzata Seweryn, Tadeusz Szumarski, Jerzy Waygart, Czesław Woś, Karoly Andrusko, Tamara Balenko, Jewgienij Bortnikow, Anne Brechbühl, Sonja Brijs, Andejs Maris Eizāns, Vladimir Hadomsky, Osvaldo Jalil, Jarosław Janowski, Peter Kocak, Zlatka Kochoharova – Kojewa, Grigorij Kopin, Adam Krwawicz, Leonid Kuris, Zbigniew Kubeczka, Claudio Lara, Wasilij Leonienko, Iwan Litwin, Miloš Michalek, Indřich Novak, Siergiej Parfienow, Vladimir Pechar, Miloslav Pečinka, Ovidiu Petca, Sieriej Petrich, Bogdan Pikulicki, Ivan Razboršek, David H. Morin Robles, Oleksij Serdiuk, Anatolij Siwak, Arpad Šalamon, Laszlo Vincze, Marzija Żaksygarina, Geza Xantus.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach własnych kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, współczesna grafika

Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera; Ekslibrisy z mojej kolekcji. Katalog wystawy, Warszawa 1998; http://nauka-polska.pl [dostęp 02.11.2010]; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

Jerzy Waygart, C3+C4+C5+C7, 2007
Jerzy Waygart, C3+C4+C5+C7, 2007