Władysław Gębczyk

 

Biogram: data urodzenia nie ustalona; zamieszkały w Gliwicach. Z zawodu magister inżynier hutnictwa zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Pomysłodawca i wieloletni kurator Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Gliwicach. Członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Gliwicach. Odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (1995). Jest autorem licznych artykułów dotyczących numizmatyki oraz nie publikowanych „Wspomnień z działalności w PTAiN i PTN w latach 1984 – 2001”.

Czas trwania kolekcji: od lat 80. (?) XX w. – nadal

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów jest tematyczna i składa się z ekslibrisów o tematyce numizmatycznej. Jedyna kolekcja upubliczniona na stronach internetowych (www.vladekg.pl).

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Ryszard Bandosz, Juliusz Szczęsny Batura, Andrzej Buchaniec, Tadeusz Cichosz, Jan Tadeusz Czech, Zdzisław Dąbek, Paweł Drozd, Leszek Frey-Witkowski, Zbigniew Kaleta, Małgorzata „Kiki” Buchaniec, Krzysztof Kmieć, Ryszard Łomański, Kazimierz Zbigniew Łoński, Zdzisław Maj, Stanisław Mękicki, Jerzy Napieracz, Zbigniew Osenkowski, Andrzej Płatkiewicz, Małgorzata Seweryn, Krzysztof Świtała, Kazimierz Szołtysek, Kazimierz Szwainowski, Czesław Woś, Rusłan Agirba, Sonja Brijs, Artem Bułka, Luigi Casalino, Luc Christiaens, Cyprian Ciuclea, Andrejs Maris Eizans, Vladimir Hadomský, Arno Kalberg, Claudio Lara, Vasilij Leonienko, Otakar Mařik, Vladimir Pechar, Ovidiu Petca, Zigmantas Pléštys, Mauricio Schvarzman, Anatolij Siwak, Kalgyraš Tagenova, Vytautas O.Virkau.

Lokalizacja kolekcji: Gliwice

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach własnych kolekcjonera. Kolekcja upubliczniona w Internecie (http://www.vladekg.pl/).

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcjoner ekslibrisów numizmatycznych, numizmatyki, znaczków pocztowych i medali gliwickich.

 Bibliografia: J.T. Czosnyka, Ekslibris kolekcjonera, „Ekslibris Polski” 1997, nr 1(6), s. 2; http//www.vladekg.pl [dostęp: 10.09.2010].

Jan Tadeusz Czech, X3, 1989
Jan Tadeusz Czech, X3, 1989