Czesław Garliński

 

Biogram: ur. 1878, zm. 1954; jeden z najbardziej znanych warszawskich antykwariuszy, bibliofil, kolekcjoner, miłośnik sztuki. W 1903 roku otworzył w Warszawie skład papieru i materiałów malarskich z działem sprzedaży obrazów. Przed 1908 przekształcił go w antykwariat, a ten z kolei w galerię sztuki (w 1922). Od 1922 r. stale wystawia w swoim Salonie Sztuki dzieła wybitnych artystów dawnych i współczesnych oraz dzieła początkujących malarzy. Dla wielu plastyków Salon Garlińskiego był miejscem pierwszego publicznego występu. Debiutowali w nim m.in. twórcy ekslibrisów: Tadeusz Cieślewski syn i Tadeusz Kulisiewicz.

Czas trwania kolekcji: przed 1939 r.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów liczyła do 1939 r. około 800 eksponatów. Kolekcjonował ekslibris współczesny polski.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Józef Tom

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach własnych kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcjoner ekslibrisów, autografów królów polskich, pamiątek z okresu napoleońskiego i powstania listopadowego, monet srebrnych, porcelany i polskich medali.

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 386; Polskie życie artystyczne w latach 1915 – 1939, Warszawa 1974, s. 623-625.

Józef Tom, P1, 1941
Józef Tom, P1, 1941