Zbigniew Filar

 

Biogram: Zbigniew Filar urodził się w 1911 w Dąbrówce Niemieckiej, zmarł w 1962 r.; bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów. Lekarz ginekolog, dyplom na Uniwersytecie Poznańskim (1939).

Czas trwania kolekcji: lata 50. – 60. XX w.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów gromadzona była po wojnie, zawierała ekslibrisy polskich twórców przed- i powojennych.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Poznań

Losy kolekcji: Kolekcja w całości przekazana do Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, dając początek tamtejszym zbiorom ekslibrisu.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, książki.

Bibliografia: Z. Woźniewski, Polski almanach medyczny, Warszawa 1957, s. 74; K. Sokołowska – Grzeszczyk, Lekarze polscy – twórcy i kolekcjonerzy ekslibrisów w latach 1905-1955, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1986, t. 49, s. 63.