Michał Federowski

 

Biogram: ur. 1.09.1853 w Warszawie, zm. 10.06.1923 tamże, etnograf, ziemianin. Jego zainteresowania badawcze skupiały się na etnografii Białorusi oraz terenów Zagłębia Dąbrowskiego. Do swej kolekcji kupował lub przejmował księgozbiory z likwidowanych i rujnowanych dworów białoruskich, a także dokonywał licznych zakupów na terenie kraju. Był pośrednikiem handlowym między kolekcjonerami, m.in. w 1913 r. zakupił dla Róży z Branickich Tyszkiewiczowej kolekcję ekslibrisów po K. Reychmanie. Pośredniczył także w zakupach ekslibrisów dla Dominika Witke – Jeżewskiego.

Czas trwania kolekcji: lata 20. XX wieku

Charakterystyka kolekcji: posiadał nieliczną kolekcję ekslibrisów złożoną raczej z przypadkowych eksponatów. Nie przywiązywał uwagi do regularnego kolekcjonerstwa.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: autor nieustalony

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: nieznane.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcjonował druki ulotne, rękopisy, grafikę oraz monety, ekslibrisy i książki. Kupował lub przejmował księgozbiory z likwidowanych i rujnowanych dworów białoruskich, a także dokonywał licznych zakupów na terenie kraju.

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 384; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 214; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].