Romuald Erzepki

 

Biogram: ur. 1848, zm. 31.01.1929 w Witkowie k. Gniezna, bibliofil, archeolog, kolekcjoner, ziemianin. Wykształcenie wyższe humanistyczne. Współpracował z Wydziałem Archeologicznym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zawierała około 1.500-2.000 ekslibrisów pochodzących z 2. poł. XIX w. Nie stanowiła głównych zainteresowań zbierackich R. Erzepkiego.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Rudolf Mękicki, Marian Wawrzeniecki,

Lokalizacja kolekcji: Gniezno

Losy kolekcji: Po śmierci kolekcjonera w 1929 roku zbiór ekslibrisów odziedziczyła córka, Bronisława, jednak nie pomnażając go. Przez długie lata uważano tę kolekcję za zniszczoną w czasie II wojny światowej. Tymczasem w 1985 roku zbiór ten zakupiła od anonimowego kolekcjonera Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: Kolekcjonował monety, grafikę, medale polskie i okazy archeologiczne. Te ostatnie sprzedał przed 1914 r. Muzeum Etnograficznemu w Berlinie. Posiadał bogaty księgozbiór z takich dziedzin, jak literatura i historia Polski, archeologia, numizmatyka oraz wiele druków z XVII i XVIII w.

Bibliografia: „Exlibris” 1920, z. 3, s. 91; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 513; Tenże, Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949, s. 10-11; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 206; „Przegląd Archeologiczny” t. 4, 1928-1932, s. 96-97; http://www.bracz.edu.pl/ [dostęp: 4.12.2010].