Adam Wincenty Englert

 

Biogram: ur. 11.11.1890 w Stepaniu, zm. 4.10.1958 w Londynie, doktor nauk historycznych, legionista, podpułkownik Żandarmerii Wojskowej, uczestnik walk o niepodległość Polski w pierwszej i drugiej wojnie światowej oraz wojnie 1920/1921 r. Był absolwentem warszawskich uczelni – Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu. Od 1927 r. zatrudniony w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie i Archiwum Wojskowym. W 1935 r. powierzono mu funkcję kierownika organizacji archiwów miejskich w Warszawie i w 1938 r. został pierwszym dyrektorem Archiwum Miejskiego m.st. Warszawy. Po wybuchu wojny zaangażowany został w obronę przeciwlotniczą miasta. Dnia 4.04.1943 r. został aresztowany w ramach represji po akcji pod Arsenałem i niedługo później wywieziony do KL Auschwitz – Birkenau. Następnie więziony w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen i Buchenwaldzie, został uwolniony w kwietniu 1945 r. W latach 1945-1946 był członkiem Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu. Od 1947 r. przebywał na emigracji w Londynie, gdzie m.in. zasiadał we władzach Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Czas trwania kolekcji: 20. lecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów składała się głównie z eksponatów XIX i XX w. Liczyła ponad 2.000 sztuk.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Janusz Bogucki, Marek Brudnicki, Tadeusz Cieślewski syn, Stanisław Dąbrowski, Adam Wincenty Englert, Henryk Gaczyński, Stefan Mrożewski, Edwarda Przeorska, Tadeusz Przypkowski, Kazimierz Wiszniewski.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: Kolekcja w całości spłonęła w 1944 r.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy.

Bibliografia: E. Chwalewik, Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949, s. 10; W. Lisowski: Polskie Korpusy Kadetów 1765-1956 : z dziejów wychowania. Warszawa 1983, s. 220; J. Majchrowski, Wojskowe kariery kadrowiaków, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1994, nr 3, s. 78-108; J. Suliński: Żandarmeria organ bezpieczeństwa armii 1918-1945. Warszawa 2003, s. 22; Adam W. Englert, żołnierz, historyk, archiwista, Warszawa 1997; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

Stanisław Dąbrowski, X3, 1940
Stanisław Dąbrowski, X3, 1940